Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Polska-Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku.
Wojciech Wrzesiński
2010
polski
9788360839393
Miękka
17 x 24 x 3 cm
0.8 kg
20.00 zł
Historia najnowsza Warmii, Mazur i Powiśla jest przede wszystkim historią oddziaływania i zmagań dwu narodów, dwu kultur, a nawet i dwu odmiennych cywilizacji: polskiej i niemieckiej. Dramatyczność owych zmagań ujawniła się z całą ostrością w chwili, kiedy procesy narodowościowe nabrały charakteru politycznego, a samookreślenie narodowości na mocy postanowień konferencji pokojowej w Paryżu o przeprowadzeniu na tych terenach plebiscytów miało się stać czynnikiem decydującym dla międzynarodowych obszarów, do których aspiracje, oparte głównie na argumentach etnicznych, zgłaszali Polacy, a politycznych - Niemcy, ukazując jednocześnie, jak ważne miejsce zajmują one w ogólnym antagonizmie polsko-niemieckim.
Wykaz skrótów /12 Przedmowa do pierwszego wydania /13 Przedmowa do drugiego wydania /14 Wstęp /17 Rozdział I. Warmia, Mazury i Powiśle w planach walczących stron w czasie I wojny światowej /25 Polskie orientacje polityczne wobec Prus Wschodnich /30 Sytuacja narodowościowa na Warmii, Mazurach i Powiślu /38 Rozdział II. Pod znakiem konferencji pokojowej w Paryżu /52 Kształtowanie nowych zadań i form ruchu polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu po I wojnie światowej /52 Warmia, Mazury i Powiśle w polityce rządu polskiego i opinii społeczeństwa polskiego w pierwszych miesiącach drugiej niepodległości /64 Sprawy Warmii, Mazur i Powiśla wobec powstania wielkopolskiego /68 Sprawy Warmii, Mazur i Powiśla na konferencji pokojowej w Paryżu /78 Społeczeństwo polskie i niemieckie wobec stanowiska konferencji pokojowej w sprawie Warmii, Mazur i Powiśla /96 Postanowienia traktatu pokojowego w sprawie obszaru olsztyńskiego i kwidzyńskiego /120 Rozdział III. Decyzje wersalskie o plebiscytach na Warmii, Mazurach i Powiślu /142 Podpisanie traktatu pokojowego /142 Polacy wobec postanowień traktatu pokojowego o plebiscytach: olsztyńskim i kwidzyńskim /151 Niemcy wobec postanowień o plebiscytach w okręgach olsztyńskim i kwidzyńskim /188 W oczekiwaniu na ratyfikację traktatu pokojowego /208 Sprawy plebiscytów w okręgach olsztyńskim i kwidzyńskim na konferencji pokojowej w Paryżu w końcu 1919 r. /221 Rozdział IV. Pod rządami Komisji Międzysojuszniczych /228 W oczekiwaniu na przybycie Komisji Międzysojuszniczych /228 Międzysojusznicze Komisje w Olsztynie i Kwidzynie /246 Polacy w walce o swoje prawa. Oczekiwania a rzeczywistość /257 Obóz niemiecki w walce o zachowanie stanu posiadania /285 Rozdział V. Walka o warunki i datę głosowania /305 Walka o warunki bezpieczeństwa /305 Regulamin plebiscytowy /316 Zmiany w taktyce i formach pracy obozów polskiego i niemieckiego wobec ewolucji w polityce Komisji Międzysojuszniczych /321 "Strajk plebiscytowy" /336 Reorganizacja służby bezpieczeństwa na terenach plebiscytowych /359 W przededniu głosowania /367 Problem tak zwanych emigrantów /384 Rozdział VI. Akt głosowania /391 Sytuacjach na terenach plebiscytowych w ostatnich dniach przed głosowaniem /391 11 lipca 1920 r. /407 Walka o wytyczenie granicy (1920-1922) /412 Zakończenie /422 Kalendarium wydarzeń /435 Wykaz źródeł i podstawowej literatury /441 Indeks osób /449 Indeks nazw geograficznych /460 Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu (streszczenie) /464

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł
Relacje słuchaczy Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego Rudziskach Pasymskich
Ryszard Tomkiewicz, Konrad Bączek
Relacje słuchaczy Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego Rudziskach Pasymskich
50.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864—1945
Wojciech Wrzesiński
Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864—1945
11.55 zł