Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku
Grzegorz Jasiński
2021
polski
978-83-62552-82-5
twarda
17 x 24 x 4 cm
1 kg
60.00 zł
Tytuł tymczasowo niedostępny
Dzieje Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Mazurach i Warmii są ściśle powiązane z powojennymi losami miejscowej ludności protestanckiej, jej poglądami, położeniem gospodarczym, sytuacją społeczną, a także z polityką władz państwowych na Ziemiach Północnych i Zachodnich.Od początku istnienia ewangelicka Diecezja Mazurska działała w warunkach diaspory. Nie zmieniał tego fakt, że w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku właśnie województwo olsztyńskie stało się największym w Polsce skupiskiem luteranów - jednak żyjących zawsze w cieniu katolików.W powojennej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i szerzej protestantyzmu, na Mazurach i Warmii wyodrębniają się trzy główne okresy. Pierwszy obejmuje lata 1945-1959: od pionierskiego etapu kształtowania się organizacji kościelnej po falę wyjazdów, która spowodowała dekompozycję Kościoła. Następny wyznaczają lata 1960-1989, kiedy to wciąż zmniejszający się liczebnie Kościół usiłował zachować tożsamość oraz utrzymać podstawy materialne. I wreszcie czas po 1989 roku, który przyniósł ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej a także powrót Kościoła do wypełniania funkcji społeczno-charytatywnej i kulturalnej. Dlatego w książce Czytelnicy znajdą informacje o stosunkach duchownych luterańskich z wiernymi, o gromadkarstwie, relacjach z władzami politycznymi i z innymi wyznaniami, w tym z Kościołem katolickim oraz jego wyznawcami o represjach wobec luteranów, kwestiach własności świątyń; dołączono także zwięzły opis, działalności współczesnej wspólnoty luterańskiej.w swojej, niemającej ściśle naukowego charakteru, książce Grzegorz Jasiński, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dzięki wykorzystaniu dokumentów z archiwów Kościoła Ewangelićko-Augsburskieg4 spojrzał nieco inaczej niż autorzy wcześniejszych opracowań na przeszłość tego Kościoła Skupił się nie tyle na szczegółowej faktografii, ile na próbach zaakcentowania najistotniejszych problemów, z którymi po 1945 roku zmagali się wyznawcy luteranizmu, zarówno wierni, jak i duchowni.Książka stanowi zmienioną i rozszerzoną wersją tekstu zamieszczonego w wydawnictwie W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych.

Podobne Produkty

Mazury i Polacy Relacje z podróży i opinie z przełomu XIX i XX wieku
Grzegorz Jasiński
Mazury i Polacy Relacje z podróży i opinie z przełomu XIX i XX wieku
64.00 zł
Kościół Ewangelicki na Mazurach w XIX w.
Grzegorz Jasiński
Kościół Ewangelicki na Mazurach w XIX w.
42.00 zł
Na Mazurach w XIX i XX wieku
Grzegorz Jasiński
Na Mazurach w XIX i XX wieku
60.00 zł
W cieniu bezprawia. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Olsztynie i w powiecie olsztyńskim w lata 1945-1946. Wybór dokumentów.
Robert Syrwid
W cieniu bezprawia. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Olsztynie i w powiecie olsztyńskim w lata 1945-1946. Wybór dokumentów.
45.00 zł