Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Między Barokiem a Oświeceniem Społeczeństwo stanowe
praca zbiorowa
2013
polski
978-83-60839-59-1
miękka
16.5 x 24 x 2 cm
0.5 kg
30.00 zł
Pamięci Profesora Jacka Staszewskiego (Stanisław Achremczyk) Andrzej Stroynowski, Funkcje dworu magnackiego w czasach stanisławowskich. Dariusz Rolnik, Mieszczanin u progu obywatelstwa w Rzeczypospolitej- szlachta o mieszczanach i obywatelstwie w ostatniej dekadzie czasów stanisławowskich. Maciej Forycki, Dzieje i upadek społeczeństwa stanowego w historiozoficznym ujęciu Condorceta. Tomasz Wiślicz, Naród chłopski? Społeczna, religijna i narodowa tożsamość chłopów we wczesnonowożytnej Polsce. Jerzy Kiełbik, Rodzina mieszczańska a rodzina chłopska na Warmii w 1701 roku w świetle spisu komunikujących parafii w Reszlu. Dariusz Nawrot, Chłopi na Litwie na przełomie XVIII i XIX wieku, Uwagi na marginesie pracy Waleriana Stroynowskiego: O ugodach dziedziców z włościanami. Tomasz Ciesielski, Stan żołnierski a stan szlachecki w czasach saskich. Aspekt polityczny. Aleksandra Skrzypietz, Pozycja królewicza polskiego w XVII wieku. Anna Kołodziejczyk, Kobieta w społeczeństwie Wielkiego Księstwa Litewskiego do początku XVII w. – pozycja prawna a rola społeczna. Joanna Orzeł, Czas mityczny w staropolskich genealogiach – przyczynek do badań nad mitologią sarmacką. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Dyplomaci brytyjscy wobec sytuacji dysydentów w Rzeczypospolitej w okresie panowania Augusta II. Danuta Bogdan, Pierwszy sejmik warmiński za rządów biskupa Jana Stanisława Zbąskiego z 29/30 stycznia 1690 roku. Jarosław Kuczer, Prestiż, ranga, autorytet, reprezentacja. Prawno-społeczne konsekwencje hierarchizacji arystokracji śląskiej do 1740 roku. Jacek Szpak, Poddani w dobrach paulinów polskich w XVIII wieku. Zarys problemu. Małgorzata Konopnicka, Mieszczanin – oficer – szlachcic. Nobilitacje oficerów w monarchii pruskiej w latach 1740-1806. Stanisław Achremczyk, Senatorowie Prus Królewskich drugiej połowy XVII wieku. Ewelina Tarkowska, Ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej na łamach Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Wielkie Bitwy
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Wielkie Bitwy
30.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
Sługa Boży Stanisław Hozjusz
Alojzy Szorc
Sługa Boży Stanisław Hozjusz
10.00 zł