Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Między Barokiem a Oświeceniem Wielkie Bitwy
praca zbiorowa
2010
polski
978-83-60839-44-7
miękka
16.5 x 24 x 1.5 cm
0.5 kg
30.00 zł
Wstęp Stanisław Achremczyk, Zakon krzyżacki i Grunwald w historiografii warmińskiej XVI-XVIII wieku. Jarosław Porazinski, Dezinformacja i propaganda w dobie wielkiej wojny północnej. Jan Stanisław Jabłonowski – moralista i manipulator? Dariusz Rolnik, Oblicza obywatela – obrońcy Rzeczypospolitej. „Stan wojskowy” w opiniach i ocenach współczesnych czasów stanisławowskich (1764-1795). Filip Wolański, Anielskie zastępy i pancerne hufce. Wizja wojny w przepowiadaniach kaznodziejów epoki saskiej. Maciej Forycki, Iręże polskie w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta. Adam Kucharski, Peregrinatio et bellum. Bitwy i wojny w stropolskich relacjach z podróży w XVII wieku. Dariusz Nawrot, Propaganda wojenna na Litwie w 1812 roku i wykorzystanie w niej pamięci wielkich zwycięstw z czasów Rzeczypospolitej. Piotr Badyna, koncepcja poprawy obronności kraju w myśli wojewody Stefana Garczyńskiego, zawarta w Anatomii Rzeczypospolitej Polskiej synom ojczyzny. Andrzej Stroynowski, Bitwa pod Kąpielą. Z królewskich poszukiwań tradycji wojennej. Tomasz Ciesielski, Polskie echa bitew drugiej wojny śląskiej. Piotr Florek, Bitwa pod Moskwą 14 sierpnia 1611 roku. Robert Kołodziej, Echa bitwy wiedeńskiej na sejmie 1685 roku. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Echa wiktorii wiedeńskiej w siedemnastowiecznej publicystyce angielskiej. Aleksandra Skrzypietz, Propagandowe wykorzystanie wiktorii wiedeńskiej w polityce dynastycznej Sobieskich. Irena Kadulska, Waleczność i męstwo Polek w obrazach dramatycznych Józefa Wybickiego. Antonii Krawczyk, Szkocki arystokrata Patrick Gordon (1635-1699) w służbie w jennej Szwecji, Polski oraz Rosji – jego pamiętnik. Piotr Kąkol, Wspomnienie walk w polskim dramacie czasów stanisławowskich. Anna Reglińska-Jamioł, Obrazy wielkich bitew tańcem malowane- czyli ars belli w widowiskach baletowych do XVIII wieku. Joanna Orzeł, Rokosz gliniański jako element walki inter maiestatem ac libertatem. Magdalena Śnieć, Wojna o wojnę czyli English Civil War w historiografii brytyjskiej.

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Społeczeństwo stanowe
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Społeczeństwo stanowe
30.00 zł
Sługa Boży Stanisław Hozjusz
Alojzy Szorc
Sługa Boży Stanisław Hozjusz
10.00 zł