Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
2006
polski
0585-3893
miękka
17 x 24 x 2.5 cm
0.8 kg
38.75 zł
Izabela Bogdan, Między codziennością a sztuką. Życie codzienne muzyków dworu książęcego w Królewcu w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Małgorzata Karkocha, Sztuka w życiu mieszkańców siedemnastowiecznej Świdnicy. Ideologiczne uwarunkowania barokizacji wystroju kościoła św. św. Stanisława i Wacława. Jerzy Grobis, Życie w cieniu wojny. Anglia pierwszych Stuartów Davida Hume’a. Jacek Krupa, Poczucie zagrożenia w życiu codziennym w czasach Augusta II w świetle przekazów źródłowych z początku XVIII wieku. Janusz Małłek, Małgorzata Małłek, Jednostka i państwo w konfrontacji z epidemią dżumy w Królewcu i na Mazurach w latach 1709-1711. Aleksandra Skrzypietz, narodziny i śmierć dzieci w rodzie Sobieskich. Agnieszka Jakuboszczak, Problem zdrowia i higieny w pismach Barbary Sanguszkowej. Tomasz Zackiewicz, Problem zdrowia w wojsku Rzeczypospolitej za Stefana Batorego. Dagmara Lilianna Wójcik, „Pallidus hic equus est. Eques ejus, mortis imago”. Wizualizacje dżumy w XVII- i XVIII-wiecznej dekoracji epitafijnej Prus Książęcych. Antonii Krawczyk, praktyka medyczna Salomei Reginy Pilsztynowej w różnych krajach. Irena Kadulska, Kłopoty uczniowskiego mundurka. O codzienności w oświeceniowej szkole. Janusz K. Goliński, Magnacka troska o wychowanie spadkobierców. Nad „instrukcją dla synów” Hieronima Floriana Radziwiłła. Sławomir Augusiewicz, Stryj i bratanica. O małżeństwie Anny Marii i Bogusława Radziwiłłów. Włodzimierz Kaczorowski, testamentowa troska Jana Zamoyskiego o przyszłość syna. Tomasz Wiślicz, Kobieta i przemoc w środowisku plebejskim w Rzeczypospolitej czasów saskich. Jerzy Kiełbik, Rodziny elit miejskich na Warmii. Janusz Hochleitner, Warmińskie świętowanie niedzieli w XVII-XVIII stuleciu. Beata Lorens, „Dla lepszego zachowania porządku…” Władze bractw cerkiewnych z terenu eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku w świetle statutów. Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska, troski i radości okresu formacji zakonnej w hagiografii polskiej XVII i XVIII wieku. Irena Makarczyk, Menu kleryków seminariów braniewskich- diecezjalnego z 1595 roku i papieskiego z 1789 roku. Justyna Żukowska, Święta religijne i obrzędy rodzinne jako uciechy życia codziennego.
Stanisław Achremczyk, Wstęp. Teresa Kostkiewiczowa, Uwagi o kategorii codzienności i o codzienności w literaturze. na przykładzie poezji XVIII wieku. Michel Figeac, Radości i smutki w piśmiennictwie prywatnym wieku oświecenia. Mariusz Markiewicz, Zalecenia publicystów dla władz zmierzające w kierunku zmiany rytmu dnia codziennego. Stanisław Roszak, Der kluge Hausvater Florinusa oraz Skład albo skarbiec znakomitych sekretów Haura- dwa wzorce szczęśliwego bytowania. Hanna Dziechcińska, Od rzeczpospolitej Babińskiej do powieści sentymentalnej. Komizm i wzruszenie- dwa literackie źródła rozrywki. Henryk Palkij, W podróży, w domu, w gospodarstwie- starania kanclerza Jana Szembeka o poziom życia codziennego. Piotr Badyna, Etyka urzędnika folwarcznego w XVI w. Casus zawarty w Gospodarstwie Anzelma Gostomskiego. Danuta Kowalewska, Z kalendarzem każdego dnia. Porady i informacje w almanachach Pawła Patera z lat 1715-1721. Robert Kołodziej, Sprawy prywatne na forum sejmowym w czasach Jana III Sobieskiego. Tomasz Chrzanowski, Blaski i cienie życia codziennego Bielska na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle relacji mieszkańca Rocha Sikorskiego. Kronika codzienności czy literacka kreacja? Małgorzata Ewa Kowalczyk, Między Gnieznem a Rzymem. Obraz dnia codziennego w podróży w świetle relacji Baltazara Pstrokońskiego i Jakuba Lanhausa. Jan Gancewski, Obraz społeczeństwa późnonowożytnego miasta mazurskiego na przykładzie Mrągowa- charakterystyka. Zbigniew Anusik, Problemy życia codziennego na placówce dyplomatycznej w końcu XVIII wieku. Dariusz Nawrot, Życie codzienne polskich dyplomatów doby stanisławowskiej Studium przypadku poselstwa w Wiedniu. Krzysztof Obremski, „Ziemskie niebo”. Życie codzienne w klasztorze grodzieńskich brygidek jako relacja zawierania się profanum w sacrum. Jarosław Dumanowski, Gorzałka, piwo i wino. Szlacheckie picie i jego materialna oprawa w XVIII wieku. Jarosław Staszewski, Kobiety u boku Augusta II. Stanisław Achremczyk, Życie codzienne na dworze biskupa Ignacego Krasickiego. Dariusz Rolnik, Blaski i ciebie życia klienta zamożnego rodu szlacheckiego w czasach stanisławowskich (1764-1795) w opiniach współczesnych. Beata Cieszyńska, Koleje losu saskiego magnata w perspektywie pompae funebris na przykładzie funeraliów po śmierci Pawła Karola Lubartowicza Sanguszki. Katarzyna Kuras, Troski i problemy działaczy Familii na sejmiku wiszeńskim w czasach panowania Augusta III Sasa.

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
31.50 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Wielkie Bitwy
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Wielkie Bitwy
30.00 zł