Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
praca zbiorowa
2004
polski
0585-3893
miękka
16.5 x 24 x 1.1 cm
0.4 kg
21.00 zł
Przedmowa Jacek Staszewski, Wojny XVIII wieku. Stanisław Achremczyk, Mieszkańcy Warmii wobec wojen i niepokojów XVII wieku. Bogusław Dybaś, Szlachta wobec wojny. Województwo inflanckie podczas wojny północnej. Maria Czeppe, Wojna i pokój w „karczmie zajezdnej”. Z dziejów wojny siedmioletniej. Jarosław Dumanowski, Bieda i ostentacja. Konsumpcja szlachty wielkopolskiej na początku XVIII w. Jerzy Dygdała, Przygotowania stronników Stanisława Leszczyńskiego do obrony Rzeczypospolitej w bezkrólewiu 1733 roku. Ewa Szklarska,”Rząd na uchodźstwie”. Emigracja królewiecka przy Stanisławie Leszczyńskim. Valdas Rakutis, Artyleria Wielkiego Księstwo Litewskiego 1717-1764. Kazimierz Maliszewski, Europejskie Theatrum Belli w schyłku XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku w polskich gazetach rękopiśmiennych. Jadwiga Kotarska, „Co jest, proszę, Polacy! popisy czynicie”. Teatr historii na literackiej wokandzie czasów saskich. Marek Prejs, Wielka wojna i rozpad świata wartości. Poezja polska pierwszej połowy XVIII wieku. Stanisław Roszak, Inter arma florent musae. Wojenne inspiracje kultury kryzysu. Jarosław Poraziński, „Od Sasa do Lasa” – czyli wojna w krzywym zwierciadle. Uwagi o satyrze politycznej czasów saskich. Krystyna Stasiewicz, „Od powietrza, głodu, ognia i wojny” kraj nie wybawiony. Postawy ludzkie zanotowane w piśmiennictwie czasów saskich. Bogdan Rok, Duszpasterstwo czasów trwogi, wojny i zarazy. Z dziejów Kościoła katolickiego w czasach saskich. Joanna Partyka, Gazetki seryjne i silvae rerum jako źródło wiedzy o niepokojach czasów saskich. Karolina Targosz, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic. Hanna Dziechcińska, Postawy moralno-społeczne na przykładzie pamiętników czasów saskich. Agata Roćko, „Honor nader czczony!” – o wpływie wojen, żywiołów, niepokojów na postawy Sarmatów czasów saskich. Janusz Goliński, Bellonae domus descriptio. Strach przed wojną pośród lęków doby saskiej. Maria Wichowa, Obrona polityki i osoby Augusta II w świetle satyry Perora kwietnioniedzielna dla synów koronnych napisana (1703). Agnieszka Krajnik, Pro maiestate – pro libertate. Idea pokoju wewnętrznego w pismach politycznych okresu dwukrólewia (1705-1707). Włodzimierz Zientara, Rzeczypospolita początku XVIII wieku oczyma Johanna Endela Bardiliego. Krzysztof Obremski, „Najjaśniejszy August II w wojnach mężny”. Iwona Maciejewska, „Tu leży matka królestw i królowa” – o ewolucji poetyckiego wizerunku zagrożonej Rzeczypospolitej. Paweł Pietrzyk, „Dlatego ich w piekle siła…” – wizja infernum w literaturze czasów saskich. Maria Ciccarini, Uwagi na temat polskiej myśli filozoficznej na przykładzie literatury czasów saskich.

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Nasze zwycięstwa i nasze klęski
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Nasze zwycięstwa i nasze klęski
23.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
31.50 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł