Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
praca zbiorowa
2005
polski
0585-3893
miękka
17 x 24 x 2 cm
0.6 kg
31.50 zł
Anotni Krawczyk, Polskie inspiracje w programach dydaktycznych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Tomasz Wiślicz, Jak nauczyć analfabetę? Metodologiczne problemy duszpasterstwa katolickiego w Rzeczypospolitej XVIII wieku Paweł Hanczewski, Amatorzy i zawodowcy. Edukacja dyplomaty w XVIII wieku Andrzej K. Link-Lenczowski, Wokół uczoności żydowskiej Stanisław Achremczyk, Jana Drewsa dystrakcje dla pobożnych i ciekawych świata Anna Łysiak-Łątkowska, O dzieciństwie w Polsce w XVIII wieku. Zarys problematyki Agnieszka Jakuboszczak, Myśli o wychowaniu w korespondencji Barbary Sanguszkowej Paweł Buhuszewicz, Bez ciała, woli i jaźni: o ukrytym dydaktyzmie polskiego Romansu czasów saskich (Elżbieta Drużbacka, Historia Ortobana) Jerzy Kiełbik, Władze miast warmińskich i ich wykształcenie w XVI-XVIII wieku Maria Czeppe, Czy dobrze być królewną i królewiczem? Dzieciństwo dwojga naturalnych dzieci Stanisława Augusta Zbigniew Anusik, Edukacja oświeconego księcia. Wychowanie i wykształcenie szwedzkiego następcy tronu, królewicza Gustawa (późniejszego Gustawa III) Monika Wyszomirska, Edukacja trybunalska- czyli „Punkta IMCPanu Szwykowskiemu susceptantowi pro memoria dane” 22 IV 1745 Jerzy Grobis, Przyjemności życia. Wybrane przykłady anglosaskiej kultury kobiecej w XVIII wieku Lidia Gruntowska, Początki panowania Gustawa III w świetle doniesień „Wiadomości Warszawskich” z lat 1771-1772 Alojzy Szorc, Warmińskie fundacje naukowe do końca XVIII wieku Danuta Bogdan, Próby zdyscyplinowania studentów Uniwersytetu Królewieckiego w XVI-XVIII wieku Irena Makarczyk, Kanonik warmiński Jan Preuck (1575-1631) i jego fundacja szkolna w Rzymie
Stanisław Achremczyk, Wstęp Jarosław Poraziński, „Statysta głęboki”. Kilka uwag o erudycji staropolskich polityków Kazimierz Puchowski, Przemiany w szkolnictwie zakonnym Rzeczypospolitej czasów saskich Jarosław Dumanowski, Edukacja, prawo i wydatki. Miejsce wykształcenia w strategiach życiowych szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku Bogdan Rok, Rola podróży w kształtowaniu obrazu świata w mentalności polskiej XVIII wieku Małgorzata Kamecka, „Po naukę świata i ludzi”. O zagranicznej edukacji Polaków czasów saskich Stanisław Roszak, „W realnej postaci cudze kraje nawiedzać?” Podróż jako edukacyjny dylemat czasów saskich Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Ideał biblioteki ziemiańskiej w siedemnastowiecznym dziele Jakuba Kazimierza Haura a rzeczywistość Maciej Forycki, O nową edukację kobiet. Denisa Diderota projekt kursu anatomii dla młodych szlachcianek Lech Mokrzecki, Międzynarodowe znaczenie osiągnięć naukowych badaczy z terenu Prus Królewskich i ich uwarunkowania Karolina Targosz, „Barokowość” i „oświeceniowość” w dziełach gdańskich naturalistów Jacoba i Johanna Philippa Breyniusów Tomasz Chrzanowski, Postulat ochrony polskiego dorobku naukowego i kulturalnego w twórczości porozbiorowej Juliana Ursyna Niemcewicza i Ignacego Potockiego Justyna Żukowska, Kalendarze Jana Poszakowskiego jako źródło edukacji historycznej Krzysztof Obremski, Czy Jakub Kazimierz Rubinkowski faktycznie był erudytą? (rekonesans) Mariusz Markiewicz, Znajomość nowych koncepcji ekonomicznych i społecznych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Małgorzata Ewa Kowalczyk, Wiedza hydrograficzna w świetle polskiego piśmiennictwa geograficznego XVIII wieku

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Nasze zwycięstwa i nasze klęski
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Nasze zwycięstwa i nasze klęski
23.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł