Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Między Barokiem a Oświeceniem Obyczaje czasów saskich
praca zbiorowa
2000
polski
0585-3893
miękka
17 x 23.5 x 1.1 cm
0.4 kg
21.00 zł
Przedmowa Jacek Staszewski, Sposób życia na przełomie epok Teresa Kostkiewiczowa, Życie publiczne i życie prywatne w czasach saskich według Hugona Kołłątaja Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III Jarosław Dumanowski, Domus, gens, familia. Więzi rodowe szlachty polskiej w czasach saskich Jarosław Poraziński, Ceremoniał sejmowy w czasach saskich (1697-1763). Zarys problematyki Janusz K. Goliński, Orator sarmaticus. Mowy sejmowe doby saskiej wobec staropolskiej sztuki oratorskiej Krzysztof Obremski, Wzory osobowe jako miara ciągłości kultury politycznej (Sobiescy w „sapiehocentrycznym” kompendium oratorskim) Jadwiga Rudnica, Z życia prymasa Łubieńskiego Mariusz Markiewicz, Wokół stereotypów w badaniach historii obyczajów Stanisław Achremczyk, Staropolskie życzenia Henryk Palkij, Listy jako element obyczaju i życia codziennego na przykładzie korespondencji do kanclerza wielkiego koronnego Jana Szembeka Karolina Targosz, Maria Amalia, jej pomnik i niedokończone mauzoleum Mniszchów w Dukli Grzegorz Chomicki, Vino pellite curas! Garść uwag o obyczajowości dyplomatów za Augusta II Krystyna Stasiewicz, Obyczaje czasów saskich piórem malowane Iwona Maciejewska, Jak to z obyczajowością Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej bywało? (Proceder podróży i życia mego awantur) Agata Roćko, Obraz życia i obyczajów w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy Maria Czeppe, Tytułomania? Zagadkowe tytularne urzędy ziemskie Ewa Szklarska, Czym Polski słownik biograficzny może służyć badaczom czasów saskich? Wojciech Kriegseisen, Obyczaj a wyznanie w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku Bogdan Rok, Życie religijne w sanktuariach maryjnych na ziemiach Rzeczypospolitej w czasach saskich Janusz Hochleitner, Pielgrzymowanie jako przejaw tzw. religijności potrydenckiej w świadomości Warmiaków XVII i XVIII wieku Paweł Pietrzak, Obrzędowość ludowo-religijna w kolędach i pastorałkach późnobarokowych Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Z życia starowierców w Rzeczypospolitej. Geograficzne rozprzestrzenienie i liczebność starowierców Beata Cieszyńska, Risus sardonicus. Kaznodzieje czasów saskich o obyczajach mięsopustnych Stanisław Roszak, Tradycja i reforma w działalności misjonarzy na kresach w czasach saskich Indeks nazwisk

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
31.50 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł