Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Między Barokiem a Oświeceniem Nowe spojrzenie na czasy saskie
praca zbiorowa
1996
polski
0585-3893
miękka
17 x 24 x 2 cm
0.6 kg
12.80 zł
Maria Czeppe (Kraków), Współpraca biskupa Kajetana Sołtyka z kamarylą Jerzego Mniszcha. Próba charakterystyki Mariusz Markiewicz (Kraków), rzeczpospolita bez sejmu. Funkcjonowanie państwa Jerzy Dygała (Toruń), U początków katolickiego oświecenia w Polsce? Z działalności kościelnej biskupów Andrzeja Stanisława Załuskiego i Adama Stanisława Grabowskiego Stanisław Roszak (Toruń), Czynniki stabilizacji i entropii środowiska intelektualnego Warszawy w czasach Augusta III Kazimierz Maliszewski (Toruń), Problem badań nad dziejami komunikacji społecznej w dobie nowożytnej na przykładzie polskich gazet rękopiśmiennych XVII-XVIII wieku Katarzyna Zawilska (Olsztyn), Grafia i ortografia gazet rękopiśmiennych z pierwszej połowy XVIII wieku Jerzy Starnawski (Łódź), Zagadnienie cytatu w dialogach z pierwszej połowy XVIII wieku Irena Rapacka (Olsztyn), Warsztat naukowy uczonych polskich w latach 1650-1750 Jarosław Poraziński (Toruń), Duma i pokora. Mowy szlacheckie jako składnik ceremoniału klientarnego Krzysztof Obremski (Toruń), Wakanse – do, ut des Krystyna Stasiewicz (Olsztyn), Kicz i artyzm. Dwa oblicza poetyckie Elżbiety Drużbackiej Aleksandra Iwanowska (Gdańsk), Znaki czasu w słowniku Michała Abrahama Troca Jadwiga Rudnicka (Lublin), Maria z Kątskich Potocka jako tłumaczka Moliera Antoni Czyż (Warszawa), Dominik Rudnicki – misjonarz, poeta Ewa Ressel (Łódź), Adam Kępski a kultura ludowa polskiego baroku Janusz K. Goliński (Bydgoszcz), W kręgu późnobarokowej melancholii. Smutek codzienny życia ludzkiego Gniewisza Iwona Maciejewska (Olsztyn), Uwagi o narracji w romansie czasów saskichzasów saskich
Przedmowa Jacek Staszewski (Toruń), Wiek XVIII w Polsce – próba nowej syntezy Jan Kozłowski (Warszawa), Epoka saska z punktu widzenia koncepcji „centrum – peryferie”. Propozycja badawcza Jerzy Grobic (Łódź), czasy saskie w sentymentach i resentymentach oświeconych Jerzy Wojtowicz (Toruń), Masoneria w XVIII wieku, Czynnik integracji czy dezintegracji społecznej? Marek Prejs (Warszawa), Kategoria egzotyzmu w literaturze i sztuce czasów saskich. Nowa jakość i wzorce Bogdan Rok (Wrocław), Mniejszości narodowe i religijne w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Stan badań i postulaty badawcze Wojciech Kregseisen (Warszawa), W oczach Zachodu. Ewangelicy polscy i litewscy w XVIII wieku a szwajcarska i niderlandzka opinia publiczna. Kontakty – inspiracje – publikacje Kazimierz Puchowski (Gdańsk), Model kształcenia szlachty w kolegiach jezuickich Lecz Mokrzecki (Gdańsk), Miejsce historii w oświacie protestanckiej Prus Królewskich. Rozważania porównawcze Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Samorząd stanowy Prus Królewskich i Warmii Ks. Alojzy Szorc (Olsztyn), Królowie polscy z dynastii saskiej wobec Warmii Wojciech Stanek (Toruń), Konfederacje a ewolucja mechanizmów walki politycznej w Rzeczypospolitej XVIII wieku Ewa Szklarska (Kraków), Od Dzikowa do Kargowej. Pierwszy okres działalności konfederacji generalnej przy majestacie Leszczyńskiego Zbigniew Anusik (Łódź), Misja Antoniego Ponińskiego w Sztokholmie w 1733 roku. Przyczynek do dziejów walki o koronę polską w czasach przedostatniego bezkrólewia

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
31.50 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł