Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Między Barokiem a Oświeceniem Staropolski regionalizm
praca zbiorowa
2008
polski
0585-3893
miękka
17 x 24 x 2 cm
0.7 kg
31.50 zł
Piotr Badyna, Znaczenie lokalności w koncepcjach gospodarczych J. K. Haura i ks. K. Kluka Kazimierz Łatak CRL, Życie codzienne mieszczan podkrakowskiego Kazimierza w XVII wieku w świetle kroniki ks. Stefana Ranatowicza CRL Arkadiusz Michał Stasiak, Charakter zróżnicowania polskiej teorii politycznej w drugiej połowie XVIII wieku. Próba ujęcia na przykładzie idei etyki w procesie sprawowania władzy Andrzej Stroynowski, Postawy polityczne elit Wielkopolski w epoce stanisławowskiej (województwa poznańskie, kaliskie i gnieźnieńskie) Dariusz Rolnik, Między prowincją a stolicą – oblicza magnata polskiego. Współcześni o miejscu magnatów w życiu polityczno-społecznym Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich Aleksandra Skrzypietz, Kłopoty małżeńskie Marii Klementyny Sobieskiej Stanisław Krakowski, Wojewoda Augustyn Działyński (171501759). Wielkopolski magnat z czasów saskich Irena Kadulska, Uroczystości 1791 roku w prowincjonalnych miastach Rzeczpospolitej Filip Wolański, Rola kaznodziejów bernardyńskich w kształtowaniu kultury prowincji w Rzeczypospolitej epoki saskiej Janusz Hochleitner, Protestancki Elbląg a regionalne uwarunkowania funkcjonowania katolickiej parafii św. Mikołaja w mieście Irena Makarczyk, Szwedzi w kapitule warmińskiej w XVII wieku Jarosław Dumanowski, Smak i tożsamość. Narodowa i regionalna tożsamość kulinarna w dawnej Rzeczypospolitej Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Moda i tradycja. Życie szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku Anna Reglińska-Jemioł, Prowincja tańczy. O edukacji tanecznej w prowincjonalnych szkołach w XVIII wieku (próba opisu zjawiska na przykładzie szkół jezuickich) Karolina Nawrocka, Wielkopolska prowincja kulturalna w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku Rafał Zgorzelski, Poczta jako narzędzie integracji i modernizacji w czasach stanisławowskich Karolina Stojek-Sawicka, „Swojskość” i „obcość” w mentalności duchownych korespondentów domu radziwiłłowskiego w XVIII w.
Stanisław Achremczyk, Wstęp Jacek Staszewski, W poszukiwaniu właściwego znaczenia terminu „prowincjonalizm”... Janusz Małłek, Unia lubelska z roku 1569 i jej konsekwencje Stanisław Achremczyk, Prusy Królewskie w Rzeczypospolitej XVII wieku Maciej Forycki, Region rzeczypospolitej w oczach Zachodu. Województwo poznańskie w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta Lucyna Harc, Problem tożsamości Ślązaków po 1740r. Między poczuciem regionalnej odrębności a dążeniem do integracji w ramach państwa pruskiego Michał Zwierzykowski, Odrębności ustrojowe Wielkopolski w dobie nowożytnej Dariusz Dolański, Małe ojczyzny a świat Benedykta Chmielowskiego i Stefana Garczyńskiego Jacek Krupa, Przemiany zachodzące w drugiej połowie XVIII stulecia na prowincji Rzeczypospolitej na przykładzie starostwa olsztyńskiego w województwie krakowskim Dariusz Nawrot, Jedno Królestwo Polskie czy Wielkie Księstwo Litewskie- separatyzm litewski u schyłku Rzeczypospolitej i jego echa w wydarzeniach w przededniu i w czasie wojny 1812 roku Tomasz Ciesielski, Podział wojska na partie a struktura administracyjna ziem koronnych Barbara Krysztopa-Czupryńska, Anglicy wobec gdańskiego i elbląskiego partykularyzmu (XVI-XVII w.) Robert Kołodziej, Między współpracą a partykularyzmem – Litwini na sejmach w czasach Jana III Sobieskiego Antoni Krawczyk, Ekonomiczne oraz militarne przesłanki integracji Ukrainy z Polską w poglądach Józefa Wereszczyńskiego i Piotra Grabowskiego

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Sarmacki konterfekt
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
21.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Edukacja, wykształcenie, wiedza
31.50 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł