Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Historia Szczytna
Hermann Gollub
2023
polski
978-83-967044-3-6
twarda
17 × 24.5 × 2.9 cm
0,8 kg
80.00 zł
Spis treści: HISTORIA SZCZYTNA Przedmowa ROZDZIAŁ 1 Dzieje miasta do 1580 roku ROZDZIAŁ 2 Szczytno jako osada miejska w latach 1580-1616 ROZDZIAŁ 3 Miasteczko Szczytno w latach 1616-1723 ROZDZIAŁ 4 Szczytno w latach 1723-1818 ROZDZIAŁ 5 Miasto powiatowe Szczytno po 1818 roku ANEKSY DOKUMENT 1 Przywilej dla bartników spod zamku (24 listopada 1360 r.) DOKUMENT 2 Przywilej dla Mattesa, karczmarza spod zamku (3 marca 1483 r.) DOKUMENT 3 Wilkierz cechu bartników (z około 1483 r.) DOKUMENT 4 Przywilej dla hamerni (Rudka) (z 10 maja 1485 r.) DOKUMENT 5 Powołanie (collatio) pierwszego szczycińskiego duchownego (5 września 1485 r.) DOKUMENT 6 Przywilej dla Bartnej Strony pod zamkiem szczycieńskim (szkic z około 1530 r.) DOKUMENT 7 Zapis o młynie zamkowym [Osmele] (ca 1530) DOKUMENT 8 Zapis dotyczący 8 włók dla hamerni (30 listopada 1553 r.) DOKUMENT 9 Zapis dla Hansa Kirstenna dotycząc karczmy pod zamkiem (16 marca 1559) DOKUMENT 10 Zapis dotyczący karczmy Habera (10 marca 1565 r.) DOKUMENT 11 Przywilej dla myśliwego Romana, teraz Linharta Wila, na 2 włóki zwane obecnie Korpele (19 maja 1567 r.) DOKUMENT 12 Najstarsza zachowana suplika gminy szczycieńskiej (z końca 1586 r.) DOKUMENT 13 Rokowania z czynszownikami mieszkającymi pod szczycieńskim zamkiem o tamtejszych pustych parcelach (6 grudnia 1586 r.) DOKUMENT 14 Decyzja o zakupionych przez gminę szczycieńską 13 włókach w Dużej Bieli DOKUMENT 15 Założenie lub potwierdzenie istnienia miasteczka Szczytno (23 marca 1616 r.) DOKUMENT 16 Zapisy o 2 włókach zwanych „Kasprowa Wola” lub „Nowizna” DOKUMENT 17 Reces dotyczący sprawy łaziebnika Veita odnośnie do parceli i darmowego drewna dla łaźni (1617) DOKUMENT 18 Zapis dla miasteczka Szczytno dotyczący 44 włók leżących między owczarnią, kuźnią i młynem zamkowym (4 kwietnia 1623 r.) DOKUMENT 19 Zapis dla Jakoba Kopki dotyczący parceli budowlanej, 10 mórg pola i dwóch ogrodów (29 lipca 1628 r.) DOKUMENT 20 Decyzja komisarzy wizytujących dotycząca 14 włók hamerni w Rudce (14 lipca 1638 r.) DOKUMENT 21 Lista pełnoprawnych obywateli Szczytna uprawnionych do warzenia piwa (14 grudnia 1666 r.) DOKUMENT 22 Lista szczycieńskich rzemieślników (9 listopada 1671 r.) DOKUMENT 23 Propozycje dotyczące odbudowy miasta (1698) DOKUMENT 24 Układ ławek wprowadzony podczas wizytacji w szczycieńskim kościele, a dla większej pewności porządek ten zapisano (18 października 1708 r.) DOKUMENT 25 Przywileje cechowe DOKUMENT 26 Prokuratorzy w Szczytnie DOKUMENT 27 Zarządcy w Szczytnie DOKUMENT 28 Duchowni w Szczytnie DOKUMENT 29 Sołtysowie, sędziowie i burmistrzowie w Szczytnie DOKUMENT 30 Wizyty władców w Szczytnie DOKUMENT 31 Mieszkańcy Szczytna w latach 1586-1700 DOKUMENT 32 Szczytnianie na Uniwersytecie Królewieckim DAWNE JEDNOSTKI PIENIĘŻNE, MIARY, CENY I ZAROBKI Indeks geograficzny Indeks osobowy Spis ilustracji

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
Mazury i Prusy Małłków i Mallków
Janusz Małłek
Mazury i Prusy Małłków i Mallków
60.00 zł
Relacje słuchaczy Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego Rudziskach Pasymskich
Ryszard Tomkiewicz, Konrad Bączek
Relacje słuchaczy Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego Rudziskach Pasymskich
50.00 zł
Polska-Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku.
Wojciech Wrzesiński
Polska-Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku.
20.00 zł