Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
praca zbiorowa
1999
polski
ISBN 83-87643-90-4 / ISSN 0239-7854
miękka
17 x 24 x 1,3 cm
0,35 kg
10.50 zł
„Rok 1945 przyniósł zmianę geografii politycznej Europy. Przerwana została ciągłość historyczna Prus Wschodnich, których południowa część, podobnie jak Śląsk i Pomorze, przypadła Polsce. Kwestii inkorporowanych Ziem Zachodnich i Północnych polityka odrodzonego państwa polskiego przypisała znaczną rolę. Orężem politycznej agitacji stała się propaganda. (...) Zaprezentowane reportaże można traktować jako dokument. Autentyzm, oparcie na faktach, wiarygodność prezentowanego wycinka rzeczywistości to przecież konstytutywne cechy tego gatunku.(...) W przygotowanym wyborze reportaży nie dokonano większych zmian; nie ingerowano w strukturę tekstów, nie dokonywano skrótów...”

Podobne Produkty

Regiony i Pogranicza 2/2009
praca zbiorowa
Regiony i Pogranicza 2/2009
15.75 zł
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
praca zbiorowa
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
55.00 zł
Regiony i Pogranicza 1/2008
praca zbiorowa
Regiony i Pogranicza 1/2008
15.75 zł
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
praca zbiorowa
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
21.00 zł