Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku
Andrzej Kamieński
1995
polski
ISSN 0585-3893
miękka
17 x 23,7 x 1,2 cm
0,38 kg
8.40 zł
Wstęp. Polityka wewnętrzna realizowana po wojnie trzydziestoletniej przez elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma zmierzała do ograniczenia dotychczasowej roli stanów. Zasadnicze starania władcy Brandenburgii-Prus dotyczyły zniesienia stanowych przywilejów podatkowych. Wiązało się to ze sprawą finansowania dopiero co powstałej armii stałej, której dalsze istnienie uzależnione było od wzmocnienia pozycji monarchy. Dopiero po pozbawieniu zgromadzeń stanowych możliwości decyzji w kwestii podatków i ich wysokości mógł elektor zmienić ustrój swego państwa. W miejsce monarchii stanowej miała zostać wprowadzona stopniowo monarchia absolutna, oparta na sile zbrojnej i aparacie urzędniczym uniezależnionym od stanów i podporządkowanym bezpośrednio elektorowi. Ograniczenie kompetencji instytucji stanowych przez ustanawianie urzędów ogólnopaństwowych, opierających się w działaniu na dyrektywach płynących z Berlina, wiązało się także z ujednoliceniem administracji i unifikacją rozczłonkowanej monarchii Hohenzollernów brandenburskich. Przeszkodą na drodze do zbudowania nowoczesnego, absolutystycznego państwa były między innymi stany pruskie, którym poświęcona jest niniejsza rozprawa.
1. U narodzin absolutyzmu w monarchii brandenbursko-pruskiej w ołowie XVII wieku. 2. Ustrój i stosunki społeczno-gospodarcze Prus Książęcych w połowie XVII wieku. 3. Wojna Północna i jej wpływ na zmianę sytuacji polityczno-prawnej księstwa. 4. Stosunek stanów do suwerenności elektora w Prusach Książęcych. 5. Stany pruskie wobec wprowadzenia stałych podatków na utrzymanie armii. 6. Początki organizacji władz ogólnopaństwowych i ograniczanie uprawnień instytucji stanowych. Namiestnik. Komisariat wojenny.

Podobne Produkty

Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Wojny i niepokoje czasów saskich
21.00 zł
Gauleiter Prus Wschodnich. Erich Koch – biografia polityczna
Ralf Meindl
Gauleiter Prus Wschodnich. Erich Koch – biografia polityczna
69.00 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
Mazury i Prusy Małłków i Mallków
Janusz Małłek
Mazury i Prusy Małłków i Mallków
60.00 zł