Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Regiony i Pogranicza 1/2008
praca zbiorowa
2008
polski
ISSN 1897-6387
miękka
17x24x1,4 cm
0,38 kg
15.75 zł
Czasopismo „Regiony i Pogranicza” wydawane przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Muzeum Pogranicza w Działdowie.
Krzysztof Buchowski Mit Litwy w polskiej kulturze Aleksander Krawcewicz Беларусь как часть центрально-восточной Европы (ХV-ХVІІІ в.) Liliana Narkowicz Tyszkiewiczowie Vaiva Narušienė Romantyczny pośrednik między Polską a Litwą, J.A. Herbaczewski Henryka Iglewicz Michał Brensztejn (1874-1938) jako kustosz muzeum Towarzystwa Grigorij Potaszenko Староверие в странах Балтии, Польше и Восточной Германии: 1918-1940 гг. Jurij Kostiaszow Stalinowski plan odbudowy Obwodu Kaliningradzkiego Józef Szostakowski Rola wileńskiej pracy w aktywizacji odrodzenia narodowego Polaków w dawnych republikach radzieckich w okresie transformacji ustrojowej Swietłana Dičkancienė Funkcjonowanie samorządów litewskich oraz działalność administracji okręgów kłajpedzkiego i taurogowskiego Iwona Nawrocka Euroregion Bałtyk - przykład współpracy transgranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego Anetta Wiśniewska Sytuacja demograficzna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2000-2007 - wybrane zagadnienia Nowości wydawnicze z lat 1999-2008

Podobne Produkty

Regiony i Pogranicza 2/2009
praca zbiorowa
Regiony i Pogranicza 2/2009
15.75 zł
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
praca zbiorowa
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
55.00 zł
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
praca zbiorowa
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
10.50 zł
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
praca zbiorowa
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
21.00 zł