Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Regiony i Pogranicza 2/2009
praca zbiorowa
2009
polski
ISSN 1897-6387
miękka
17x24x1.5 cm
0,44 kg
15.75 zł
Czasopismo „Regiony i Pogranicza” wydawane przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Muzeum Pogranicza w Działdowie.
Józef Dębowski Filozofia i filozofowie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Część pierwsza -Rekonesans Adam Maldzis Судьба музея Гуттен-Чапскіх. О белорусских материальных и духовных ценностях, оказавшихся в Польше Liliana Narkowicz Wileńskie Muzeum Mickiewiczowskie w latach 1911-1937 Ireneusz T. Kolendo Rys dziejów ziem lotewskich i ich mieszkańców do przełomu XIX i XX wieku. Mieczysław Jackiewicz Twórczość Vincasa Kudirki i Maironisa w recepcji polskiej Danuta Malicka Zagadnienia bialoruskie w publicystyce Seweryna Wysloucha Piotr Cichoracki Wojewoda W. Kostek-Biernacki wobec problemów bytowych mieszkańców Polesia lat trzydziestych Adas Jakubauskas Państwo Litewskie w okresie 20-lecia międzywojennego. Jurij Kostiaszow Formowanie nomenklatury kaliningradzkiej i jej przywileje w latach powojennych Witalij Masłow Советские безальтернативные выборы в Калининградской области Petro M. Kralyuk Tożsamość ludności Ukrainy Jerzy Waszkiewicz Bialorus-perspektywy po latach niepodległości. Natalia Sobiszczańska Придністровський конфлікт Kisiel Roman, Satkiewicz Katarzyna Mniejszości narodowe wobec polityki państwa polskiego. Tadeusz Baryła Problemy kaliningradzkiego ruchu granicznego w stosunkach z Polską i Litwą (do 2007 r.) Anetta Waśniewska Sytuacja demograficzna gmin nadzalewowych w latach 2000-2007. Wybrane zagadnienia Iwona Nawrocka INTERREG IIIA tu okresie programowym 2004-2006 oraz perspektywy dalszej współpracy transgranicznej 2007-2013 na przykładzie Euroregionu Baltyk Tadeusz Bujnicki Kłopoty z pograniczem. Na marginesie książki Krzysztofa Zajasa „Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich". Nowości wydawnicze..

Podobne Produkty

Regiony i Pogranicza 1/2008
praca zbiorowa
Regiony i Pogranicza 1/2008
15.75 zł
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
praca zbiorowa
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
55.00 zł
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
praca zbiorowa
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
10.50 zł
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
praca zbiorowa
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
21.00 zł