Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Regiony i Pogranicza 3/2010
praca zbiorowa
2010
polski
ISSN 1897-6387
miękka
17x24x1.6 cm
0,48 kg
15.75 zł
Czasopismo „Regiony i Pogranicza” wydawane przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Muzeum Pogranicza w Działdowie.
АЛЕКСАНДР КРАВЦЕВИЧ Формирование средневековой Европы и начало Беларуси (VI-X в.). SZYMON MICH Konflikty w armii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Geneza podziału na dwie niezależne dywizje LILIANA NARKOWICZ Kompania porcelanowa księcia Józefa Czartoryskiego (1740-1810) w Korcu Wołyńskim MIECZYSŁAW JACKIEWICZ Pisarz Fabian Niewierowicz- Polak-Litwin-Europejczyk ЛАРИСА Л. ЕМЕЛЬЯНОВА, ГЕННАДИЙ В. КРЕТИНИН Миграционные процессы в Калининградской области и региональный социум: история и современность БОГДАН ЮСЬКІВ Міжнародна трудова міграція. Оцінки українських і польських експертів АЛЛА КИРИДОН Євроінтеграційний курс України у вимірі самоідентифікації GRETA RUDZIAŃSKA Władysława Syrokomli utwory historyczne ANASTASIYA ILYINA Konstantyn Kalinowski: homo sacer w dziejach Białorusi ГРИГОРИЙ ПОТАШЕНКО Русские староверы Польши и Литвы в 1920-1930-х гг. (по материалам старообрядческой печати того времени). СЕРГІЙ ТРОЯН Український вимір інтеграційних процесів на пострадянському просторі PAWEL USOW Ideologia państwowa i ideologia państwa: usprawiedliwienie rządów niedemokratycznych na Białorusi. IRENA RUDZIEWICZ Bibliografia Profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Bazylego Białokozowicza WŁODZIMIERZ FOLTYNOWICZ Liliana Narkowicz, Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu, Warszawa 2007

Podobne Produkty

Regiony i Pogranicza 1/2008
praca zbiorowa
Regiony i Pogranicza 1/2008
15.75 zł
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
praca zbiorowa
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
55.00 zł
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
praca zbiorowa
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
10.50 zł
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
praca zbiorowa
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
21.00 zł