Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Regiony i Pogranicza 5/2017
praca zbiorowa
2017
polski
ISSN 1897-6387
miękka
17x24x0.9 cm
0.32 kg
22.00 zł
Czasopismo „Regiony i Pogranicza” wydawane przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Muzeum Pogranicza w Działdowie.
I. ARTYKUŁY I MATERIALY Krzysztof Buchowski Polacy na Kowieńszczyźnie i Suwalszczyźnie wobec narodzin niepodległej Litwy w latach 1918-1920 Tomasz Wyżlic, Oddziały sowieckie internowane w Niemczech w 1920 roku w trakcie wojny polsko-sowieckiej. Henryka Ilgiewicz, Obchody rocznic walk o Wilno w międzywojennym Wilnie i Kownie. Aleksander Srebrakowski, Studia i życie studenckie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1929-1934. Fragmenty pamiętnika Bohdana Kopcia. Piotr Bojarski, Echa zamachu majowego w „Przeglądzie Wileńskim Przemysław Dąbrowski, Krytyka bolszewizmu w myśli polityczno-prawnej polskich ugrupowań działających w Wilnie okresu dwudziestolecia międzywojennego -zarys problematyki Mirosław Jankowiak, Stosunki polsko-łotewskie po 1991 r. Spojrzenie z Rygi Natalia Puminova, Źródła stereotypów polsko-rosyjskich w aspekcie filozoficzno-religijnym. Ирина Трень, Вильгельм, принц Прусский, в наполеоновский пери Михаил Селивачёв, Антропоморфные знаки/образы народной орнаментики языческие реликты, фольклорные символы, мифологемы фейклора (тезисы доклада по материалам Украины). Trevor Hill, Granice odbioru: Różne oczekiwania i reakcje na pracę Teatru Wiejskiego Węgajty w różnych lokalizacjach II. RECENZJE I ŻYCIE NAUKOWE Михаил Селивачёв, Світло незабутих предків [Наталя Кляшторна, Народне вбрання західної Бойківщини: Літовищі й околиці, Івано-Франківськ 2017, 84 s.]. Tadeusz Baryła, Nagroda Prezydenta miasta Olsztyn w dziedzinie historii imienia Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w 2017. Laudacja na cześć profesora Romana Jurkowskiego Spis autorów

Podobne Produkty

Regiony i Pogranicza 1/2008
praca zbiorowa
Regiony i Pogranicza 1/2008
15.75 zł
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
praca zbiorowa
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
55.00 zł
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
praca zbiorowa
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
10.50 zł
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
praca zbiorowa
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
21.00 zł