Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
Regiony i Pogranicza 9/2021
praca zbiorowa
2021
polski
ISSN 1897-6387
miękka
17x24x1.2 cm
0.33 kg
22.00 zł
Czasopismo „Regiony i Pogranicza” wydawane przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Muzeum Pogranicza w Działdowie.
Jarosław Centek, Działania wojenne na Działdowszczyźnie w czasie I wojny światowej Krzysztof Siemianowski, Udział Oddziału II Sztabu Głównego WP w usunięciu Józefa Biedrawy ze stanowiska dyrektora Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Działdowie. Antoni Krzysztof Sobczak, Oficerowie formacji granicznych w ochronie granicy państwowej na działdowskim pograniczu Mirosław Golon, U kresu wojny. Wybrane aspekty działalności władz administracyjnych i głównych problemów społeczno-ekonomicznych miasta Działdowa w pierwszej połowie 1945 roku w świetle protokołów Miejskiej Rady Narodowej (28 stycznia-30 lipca 1945 r.) Patryk Kozłowski, Kryptonim „Wódz", sprawa operacyjnego rozpracowania przez SB przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność" w Działdowie Sławomira Willenberga, 1980-1989... Klaudia Abucewicz, Najnowsze nazewnictwo miejskie Działdowa. Konrad Bączek, Krajobraz historyczny Biskupca Pomorskiego Andrzej Albiniak dr Elżbieta s. Monika Albiniak CSDP, Tworzenie się osiemnastowiecznego centrum przemysłowego w Busku nad Bugiem. Wstępne rozpoznanie problematyki powstania i rozwoju garbarni, chmielarni i browaru Jana Fryderyka Preschela

Podobne Produkty

Regiony i Pogranicza 1/2008
praca zbiorowa
Regiony i Pogranicza 1/2008
15.75 zł
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
praca zbiorowa
W kręgu dorobku edukacyjnego Warmii i Mazur.
55.00 zł
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
praca zbiorowa
Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949
10.50 zł
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
praca zbiorowa
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa
21.00 zł