Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(310)
Praca zbiorowa
2020
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.4 cm
0.35 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
SPIS TREŚCI ZA ROK 2020 ARTYKUŁY I MATERIAŁY Bartosz Skop, Organy kościoła św. Mikołaja w Elblągu od schyłku XVIII do 1945 roku Stanisław Achremczyk, Pamięć o Wojciechu Kętrzyńskim Radosław Gross, Proste formy kooperacji rolnej jako ukryte metody kolektywizacji wsi na Warmii i Mazurach w latach 1948-1956 Izabela Lewandowska, Obraz zakonu krzyżackiego w ikonografii podręcznikowej Polski, Niemiec, Litwy i Rosji w XX wieku Tomasz Chrzanowski, Rywalizacja miast warmińskich o Królewskie Progimnazjum w Reszlu w XIX wieku: ofensywa Olsztyna w latach 1861-1863 Tomasz Wyżlic, Granica Prus Wschodnich na odcinku z Polską w latach 1919-1922 Zbigniew Kudrzycki, Stosunki niemiecko-sowieckie w aspekcie Prus Wschodnich podczas wojny polsko-bolszewickiej na forum Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 Janusz Małłek, Małgorzata Małłek-Grabowska, Melancholia księcia pruskiego Albrechta Fryderyka (1553-1618) Janusz Bogdan Kozłowski, „Ta Swenta Woyna" Jana Bunyana w tłumaczeniu Jacuba Sczepana jako pomnik gwary mazurskiej Maciej Grabski, „Kurier Poznański" o plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu Konrad Bączek, Nowe Miasto Lubawskie - rozwój przestrzenny, analiza urbanistyczno-architektoniczna Sergey Denisov, Pruscy właściciele ziemscy z Warmii w państwie zakonu krzyżackiego w drugiej połowie XIII w. i pierwszej połowie XIV w. Stanisław Achremczyk, O dobro Rzeczypospolitej czy własne. Supliki i listy szlachty koronnej i litewskiej na sejmik generalny Prus Królewskich w drugiej połowie XVII stulecia Florian Ferrebeuf, Zaciekła walka o kontrolę nad kampaniami w Prusach Wschodnich: SPD wobec ruchów konserwatywnych u schyłku Cesarstwa Niemieckiego (1890-1914) MISCELLANEA Robert Syrwid, Trzeba będzie przejrzeć ludzi od wszystkich możliwych stron". Sprawa Juliana Sekity przed Wojewódzką Komisją Kontroli Partyjnej przy KW PZPR w Olsztynie i jej następstwa (1949-1950/1956-1957) Piotr Bojarski, Przełom 1989 roku początkiem organizacji kresowych na Warmii i Mazurach. Studium na przykładzie Towarzystwa Miłośników (obecnie Przyjaciół) Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie Andrzej Albiniak, Pomoc ludności województwa lubelskiego w przygotowaniach do plebiscytów dr Elżbieta s. Monika Albiniak, Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych Warmii, Mazur i Górnego Śląska działający na Uniwersytecie Lubelskim i jego losy Zbigniew Kudrzycki, Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu na forum Sejmu Ustawodawczego 1919-1920 Romualda Piotrkiewicz, Granica w badaniach historycznych przy wykorzystaniu serwerów GIS ŹRÓDŁA Krzysztof Kwiatkowski, Dokument dotyczący Bezławek z 1409 roku Andrzej Mycio, Rękopisy Dönhoffów z Drogoszy w Prusach Wschodnich przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu Robert Syrwid, Tym razem wybierz sam !" Dokumenty życia społecznego z okresu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu PRL 4 i 18 czerwca 1989 roku w zbiorach Domu „Gazety Olsztyńskiej" Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Emilia Figura-Osełkowska, Wspomnienia i pamiętniki więźniów obozów niemieckich oraz robotników przymusowych w Prusach Wschodnich w zbiorach biblioteki Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Emilia Figura-Osełkowska, Okręg Kwidzyński w przededniu plebiscytu w świetle niemieckiej broszury dla Komisji Alianckiej - tłumaczenie tekstu źródłowego z komentarzem RECENZJE I OMÓWIENIA Tadeusz Oracki, Czy wszystkie archiwalia są niezbędne w pracach biograficznych? (W związku z artykułem Danuty Bogdan i Jerzego Przerackiego). Ryszard Tomkiewicz, Robert Syrwid, Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945-1950. Materiały biograficzne, Olsztyn-Białystok-Warszawa 2018, wyd. IPN, Oddział w Białymstoku, s. 550. Ryszard Tomkiewicz, Radosław Gross, Przemiany gospodarcze wsi na Warmii i Mazurach w latach 1944-1956, Olsztyn 2019, s. 680, wyd. Uniwersytet

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
36.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
15.75 zł
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
Praca zbiorowa
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
39.00 zł