Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(314)
Praca zbiorowa
2021
polski
ISSN 0023-3196 eISSN: 2719-8979
miękka
17 x 24 x 1.3 cm
0.4 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Piotr Gotówko, Johann Marschalk von Frohburg, pierwszy wysoki dostojnik pochodzący ze Szwajcarii w pruskiej gałęzi Zakonu Krzyżackiego i bracia zakonni z Alzacji-Burgundii Marcin Swobodziński, Gdańsk a Brandenburgia - Prusy w latach 1697-1698. Misja gdańskiego sekretarza Johanna Georga Schimmelpfenniga na dworze Fryderyka III w Królewcu w 1698 roku w sprawie tzw. „negotium gallicum” MISCELLANEA Jan Chłosta, Deportacje mieszkańców dawnego powiatu olsztyńskiego w 1945 r. do pracy w ZSRR Piotr Bojarski, Ekspatrianci z Kresów Północno-Wschodnich widziani przez pryzmat sprawozdań starostów powiatowych województwa olsztyńskiego z lat 1946-1948 ŹRÓDŁA ks. Tomasz Garwoliński, ks. Krzysztof Kamiński, Szesnastowieczne wydania Biblii Lutra i Biblii Leopolity w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie Jerzy Przeracki, Wykaz mieszkańców Ornety płacących czynsz na rzecz fary pw. św. Jana Chrzciciela w 1609 r. Krzysztof Łożyński, Relacja biskupa Szymona Rudnickiego do Rzymu o stanie diecezji warmińskiej z 20 lutego 1616 r. Robert Syrwid, Opis powiatu suskiego z 1947 roku. Archiwalia do badań ekonomiczno-społecznych warunków funkcjonowania jednostek administracyjnych województwa olsztyńskiego po zakończeniu drugiej wojny światowej RECENZJE I OMÓWIENIA Emilia Figura-Osełkowska, Radosław Wiśniewski, Anna Jagodzińska, Andrzej Rutecki, Waldemar Brenda, Niemieckie i sowieckie zbrodnie na ziemi działdowskiej 1939-1945, Olsztyn 2020 Marcin Ślaski, Paweł Piotr Warot, „Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Struktury - kadra- działalność”, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2021, s. 939 KRONIKA NAUKOWA Piotr Bojarski, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ludzie czynu niepodległościowego Polski spoczywający na cmentarzach Warmii i Mazur Emilia Figura-Osełkowska, Sprawozdanie z V Seminarium Polsko-Rosyjskiego „Wspólne dziedzictwo Prus Wschodnich” w Braniewie

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
36.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
15.75 zł
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
Praca zbiorowa
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
39.00 zł