Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(319)
Praca zbiorowa
2022
polski
ISSN 0023-3196, eISSN: 2719-8979
miękka
17 x 24 x 0.8 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
Metodologia Wykaz ważniejszych skrótów I. Bibliografie II. Archeologia III. Historia powszechna IV. Historia Polski (z wyłączeniem pomorza wschodniego) V. Historia Pomorza Wschodniego 1. Ogólna 2. Okres przedkrzyżacki (przed 1230 r.) 3. Państwo krzyżackie (1230-1525) 4. Prusy Królewskie. Warmia (1454-1772) 5. Prusy książęce. Prusy Hohenzollernowskie (1525-1772) 6. Okres 1772-1945 A. 1772-1918 B. Okres plebiscytowy (1919-1920) C. 1920-1939 D. II wojna światowa 7. Pomorze Wschodnie po II wojnie światowej 8. Regiony i miejscowości 9. Osoby Według nazwisk osób VI. Nauki pomocnicze historii 1. Źródłoznawstwo. Historiografia 2. Genealogia. Heraldyka 3. Chronologia 4. Geografia historyczna 5. Demografia historyczna 6. Epigrafika 7. Dyplomatyka 8. Archiwistyka 9. Numizmatyka 10. Sfragistyka VII. Filozofia. Historiozofia. Etyka VIII. Religioznawstwo. Historia kościołów IX. Etnologia. Folklorystyka X. Socjologia XI. Demografia. Antropologia XII. Historia gospodarcza. Gospodarka XIII. Historia medycyny XIV. Nauka XV. Oświata XVI. Kultura XVII. Sztuka XVIII. Językoznawstwo. Nazewnictwo XIX. Literatura XX. Czasopiśmiennictwo XXI. Bibliotekoznawstwo XXII. Edytorstwo Indeks autorski Indeks osobowy

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
36.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
15.75 zł
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
Praca zbiorowa
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
39.00 zł