Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(303)
Praca zbiorowa
2019
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.1 cm
0.33 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Podlasie w świetle współczesnych badań nad geografią historyczną Wielkiego Księstwa Litewskiego (do 1569 r.) Maria Krajewska, Maria Butrymówna - „zamiłowana w archeologii” badaczka cmentarzysk na Litwie i jej kontakty z Erazmem Majewskim Maria Radziszewska, Organizacja szkolnictwa w okresie pionierskim w Olsztynie przez Wydział Oświaty przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP (kwiecień-sierpień 1945) MISCELLANEA Sławomir Karp, Karpiowie z Rekijowa na Żmudzi w XX wieku. Przyczynek do dziejów ziemiaństwa polskiego na Litwie Maria Korybut-Marciniak, Z Wileńszczyzny do Barczewa. Znani i nieznani ekspatrianci z Kresów

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
36.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
15.75 zł
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
Praca zbiorowa
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
39.00 zł