Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(305)
Praca zbiorowa
2019
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.5 cm
0.4 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIALY Radosław Krajniak, Jeszcze o karierze kościelnej Pawła Legendorfa (ok. 1410 - 23 VII 1467) Tomasz Marcin Duchnowski, Bohaterowie z Reszla i okolic. Tablica honorowa żołnierzy z parafii reszelskiej poległych w latach 1813-1815 Maciej Grabski, Obraz Warmii i Mazur na lamach petersburskiego „Kraju" (1882-1909) Danuta Syrwid, Z Borów Tucholskich na Warmię. Dokumenty i fotografie Bronisława Chabowskiego (1892-1942) ze zbiorów „Domu Gazety Olsztyńskiej” Tomasz Gliniecki, Zdobywanie miast silami zgrupowania pancernego podczas Mławsko-Elbląskiej Operacji Ofensywnej Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku Witold Gieszczyński, Obchody 70. rocznicy urodzin Józefa Stalina w grudniu 1949 roku (na przykładzie województwa olsztyńskiego) MISCELLANEA Tomasz Wyżlic, Albert von Tucholka - dostawca broni dla powstańców styczniowych Anna Kaprzyk, Dworzec Główny PKP w Toruniu w świetle analiz porównawczych. Zbigniew Wójcik, Julian Jaroszewski, Sport zapaśniczy w tradycji województwa olsztyńskiego (1945-1989) Janusz Jasiński, Kilka uzupełnień do nekrologu docenta Edmunda Wojnowskiego (1932-2018) ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI Danuta Bogdan, Jerzy Przeracki, O przydatności ksiąg metrykalnych dla autorów słowników biograficznych (na marginesie książki Tadeusza Orackiego).

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(307)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | NUMER SPECJALNY NR (315)
36.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
Praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(316)
15.75 zł
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
Praca zbiorowa
Masovia Tom 18/2021 - 19/2022
39.00 zł