Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(298)
praca zbiorowa
2017
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.4 cm
0.36 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Maciej Dorna, U źródeł terytorialnego ustroju krzyżackich Prus - układ w sprawie podziału ziem pruskich pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a zakonem krzyżackim z 1232 r. Romualda Piotrkiewicz, Charakterystyka dokumentacji pruskiego katastru gruntowego i budynkowego w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie Radosław Gross, Stan rolnictwa i struktura agrarna w Prusach Wschodnich w latach 1918-1945 w świetle niemieckich danych statystycznych Silva Pocyte, The Population of the Klaipeda Region after 1945: a Case of Repatriates Grzegorz Strauchold, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec ludności niemieckiej i tzw. autochtonów polskich na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956 MISCELLANEA Janusz Jasiński, Niedostrzeżona publikacja Wojciecha Kętrzyńskiego z 1862 roku o Królewcu Paweł Bohuszewicz, Pan Podstoli: międzygatunkowe oscylowanie tekstu Zavinta Sidabraite, Kristijonas Donelaitis - a Lithuanian Homer? ŹRÓDŁA Grzegorz Białuński, Aleksander Bauknecht, Mandat księcia Albrechta z 24 listopada 1541 roku KRONIKA NAUKOWA Sławomir Wadyl, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym „Okrągła Góra” w Pasymiu, pow. Szczytno, stan. 1 w roku 20176 Sławomir Wadyl, Grodzisko w Porębku, pow. Kętrzyn, stan. 3. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych Kazimierz Grążawski, Druga Konferencja Naukowa „Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym Joanna Katarzyna Sokal, Konferencja naukowa „Reminiscencje Reformacji, Prusy - Mazury 1517-2017” (Olsztyn 12-13 października 2017 roku)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł