Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(266)
praca zbiorowa
2009
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.7 cm
0.25 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
SPIS TREŚCI ARTYKUŁY I MATERIALY Krzysztof Kwiatkowski (Toruń), „Christ ist erstanden..." i chrześcijanie zwyciężają! Sakralizacja w porządku liturgicznym zbrojnej walki przeciwko poganom jako element określający tożsamość członków korporacji zakonu niemieckiego w Prusach Waldemar Brenda (Pisz), Olsztyńskie środowisko historyczne w badaniach najnowszych dziejów Warmii i Mazur (1945-1989/1990). Spojrzenie na ostatnie dwudziestolecie MISCELLANEA Karol Polejowski (Gdańsk), Brugia, Londyn, Paryż - przyczynek do dyplomatycznej działalności burmistrza Elbląga Hartwiga Beteke. Sławomir Maksymowicz (Olsztyn), Uzdrowisko Cranz w XIX wieku w świetle akt z Archiwum Państwowego w Olsztynie. Zarys problematyki Barbara Turower (Olsztyn), Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949-1956 i jej następstwa ŹRÓDŁA Grzegorz Świderski (Olsztyn), Trzy dziewiętnastowieczne źródła ikonograficzne do poznania zamku w Barczewie ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI Joanna Chłosta-Zielonka (Olsztyn), „To mogły być piękne, młode lata...". Głos w sprawie deportacji do ZSRR z Prus Wschodnich w 1945 roku w oparciu o reportaż Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak „Buty Agaty" RECENZJE I OMÓWIENIA Poczet biskupów warmińskich, pod red Stanislawa Achremczyka, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 2008, il., ss. 510 (Jerzy Kielbik, Olsztyn) Krzysztof Gładkowski, Kanzel/Ambona, Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008. il, ss. 386 (Maciej Rynarzewski, Olsztyn) Magdalena Swaryczewska, Sacrum i profanum w krajobrazie kulturowym. Dziedzictwo przestrzeni sakralnej na Warmii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, il.175, indeksnazwgeograficznychiikonograficzny, streszczenie, synopsis, ss. 278 (Janusz Hochleitner, Olsztyn) Olsztyński czerwiec'89, Delegatura IPN w Olsztynie oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, ss. 219 (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn) Rocznik Warmińsko-mazurski, 2008, t.1, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Olsztyn-Warszawa, ss. 207 (Grzegorz Świderski, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Krystyna Stasiewicz, Ryszard Tomkiewicz, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w latach 2005-2009 Łukasz Żywulski, Odkryta na nowo biblioteka kościoła parafialnego w Galinach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł