Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(265)
praca zbiorowa
2009
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.28 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Z problematyki walki z zagrożeniem pożarami w miastach warmińskich XVI-XVIII wieku. Igor Hałagida (Gdańsk), Greckokatolicki kapłan ks. Włodzimierz Boziuk (1913-1969) i jego skomplikowane losy w PRL. Andrzej Kopiczko (Olsztyn), Konfiskata książek w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum" w Olsztynie w 1960 roku. 313 MISCELLANEA Radosław Biskup (Toruń), Interpretacja źródeł w badaniach prozopograficznych krzyżackich kapituŁ katedralnych w Prusach (XIII-XVI w.). Wybrane problemy. Grzegorz Białuński (Olsztyn), Uwagi w sprawie pierwszej lokacji miasta w Ełku. Grzegorz Świderski (Olsztyn), Dwa XVIII-wieczne inwentarze zamku biskupów warmińskich w Braniewie Anna Ambrochowicz (Olsztyn), Opieka konsularna nad polskimi robotnikami sezonowymi w Prusach Wschodnich w okresie międzywojennym. Wybrane problemy. ŹRÓDŁA Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Statystyka językowa powiatu mrągowskiego za lata 1824-1840 RECENZJE I OMÓWIENIA Studia z dziejów średniowiecza; nr 1-14, 1994-2008, pod red. Jana Powierskiego i Błażeja Sliwińskiego (Agnieszka Michno, Olsztyn) Christofer Herrmann, Mittelalterliche Architektur im Preussenland Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und - geographie, Studien zur internationalen Architektur - und Kulturgeschichte 56, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2007, ss. 816 (Jerzy Kielbik, Grzegorz Świderski, Olsztyn) Jack Repcheck, Sekret Kopernika Jak się zaczęła rewolucja naukowa, przełożył Przemysław Bandel, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008, ss. 232 (Danuta Bogdan, Olsztyn). Warmia w dobie „potopu" szwedzkiego 1654-1660. Protokoly posiedzeń kapituły warmińskiej. korespondencja i akta, oprac. A. Szorc i I. Makarczyk, Ośrodek Badań Naukowych, Olsztyn 2008, ss. 417 (Danuta Bogdan, Olsztyn) Lucas Lohbeck, Das höhere Schulwesen in Preußen im 19. Jahrhundert, Tectum Verlag, Marburg 2005, ss. 123 (Tomasz Chrzanowski, Olsztyn) Jarosław Kłaczkow, Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX pierwszej połowie XX w., Wyd. A. Marszalek, Toruń 2008, ss. 456, ryc. 42 (Monika Krogulska-Krysiak, Olsztyn).

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł