Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(263)
praca zbiorowa
2009
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
SPIS TREŚCI ARTYKUŁY I MATERIALY Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda (Toruń), Dyplomatyczna aktywność rycerza Janusza Stembarskiego z Sokołowa w politycznych stosunkach polsko-krzyżacko-litewskich w pierwszej połowie XV wieku Agnieszka Zielińska (Toruń), Katolicy i ewangelicy w Toruniu w XIX wieku Renata Skowrońska-Kamińska (Toruń), Sprawozdania olsztyńskich szkół średnich z przełomu XIX i XX wieku w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Mariusz Tomasz Korejwo (Olsztyn), Partia w kryzysie. PZPR województwa olsztyńskiego w momentach przełomowych. MISCELLANEA Grzegorz Białuński (Olsztyn), Przyczynek w sprawie lokacji miasta w Giżycku. Robert Klimek (Olsztyn), Próba ustalenia zasięgu Terra Gunelauke w świetle źródeł archeologicznych Seweryn Szczepański (Olsztyn), Granica pruskich ziem Prezla i Rudencz w świetle źródeł pisanych i archeologicznych ŹRÓDŁA Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Statystyki językowe powiatów mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku (do 1862 roku) ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI Jan Chłosta (Olsztyn), Trzynaście tomów „Pro memoria" Instytutu Kaszubskiego RECENZJE I OMÓWIENIA Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność? pod red. Jerzego M. Łapo i Grzegorza Białuńskiego, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyń- skiego, Olsztyn 2007, ss. 158 (Alicja Dobrosielska, Olsztyn) Grzegorz Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich, L. II: Od Krewa do Lublina, cz. 1, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss. 935 (Agnieszka Michno, Olsztyn) Arkadiusz Wagner, Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 238, Olsztyn 2007, il. 194, indeks osób, Zusammenfassung, ss. 381 (Janusz Hochleitner, Olsztyn). A. Naruszewicz-Duchlińska, Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1550- -1772 r), Olsztyn 2007, ss. 376 (Jerzy Kiełbik, Elżbieta Sobczak, Olsztyn) Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945, pod red. Bogdana Wachowiaka. t. I: Pomorze Zachodnie pod rządami książąt plemiennych i władców z dynastii Gryfitów (990-1121-1637-1648/1653), wydał Zygmunt Szultka; t. 11: Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko-pruskim (1653-1815), wydał Zygmunt Szultka; t. III: Pomorze Zachodnie w XIX wieku i w początkach XX stulecia (1815-1918), wydał Włodzimierz Stępiński; t. IV: Po- morze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 r. wydał Edward Włodarczyk, Wyd. Poznańskie i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Poznań-Gdańsk 2006, ss. 745+580+661+419, il. (Grzegorz Jasiński, Olsztyn). Krystyna Podlaszewska, Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920, do druku przygotowała Magdalena Niedzielska, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2007, ss. 224 (Tomasz Chrzanowski, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Łukasz P. Fafiński (Olsztyn), Sześćdziesięciolecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie. Sprawozdanie.

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł