Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(262)
praca zbiorowa
2008
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIALY Janusz Gołota (Olsztyn), Związek Inwalidów Wojennych RP w okręgu olsztyńskim w latach 1945-1950 Paweł Piotr Warot (Olsztyn), Olsztyński Październik '56 w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa i w relacjach świadków. MISCELLANEA Jerzy Kiełbik (Olsztyn), „Feuer-Ordnung" Starego Miasta Braniewa z 1734/1736 roku Danuta Bogdan (Olsztyn), Testament starościny lidzbarskiej Anny Katarzyny Krakau z 22 stycznia 1742 roku i jego egzekucja ŹRÓDŁA Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Protestantyzm na Warmii w świetle sprawozdania kościelnego z 1865 roku ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI Izabela Lewandowska (Olsztyn), Głos w dyskusji o Źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy ,,Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza" RECENZJE I OMÓWIENIA Renata Skowrońska-Kamińska, Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411-1454. Przyczynek do funkcjonowania mieszczańskich elit politycznych w średniowieczu, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2007, ss. 227 (Jerzy Kiełbik, Olsztyn). Janusz Jasiński, Sławomir Skowronek, Wschodniopruskie kampanie Napoleona. Wielka Armia i wojska polskie w 1807 roku. Historia. Tradycja. Legendy, Wydawnictwo Littera, Olsztyn 2007, ss. 308 (Dariusz Nawrot, Katowice) Janusz Jasiński, Michał Kajka 1858-1940. Zycie - spuścizna literacka - rodzina-polemiki -wiersze, Ełk 2008, ss. 176 (Jan Chłosta, Olsztyn). „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands", 2007, nr 52, pod red. Hansa Jürgena Karpa, ss. 389 (Łukasz P. Fafiński, Olsztyn). Halina Kozak, Dzieje Czarnej Wsi Kościelnej, Białystok 2006, ss. 247 (Małgorzata Sztąberska, Olsztyn) Bohdan Łukaszewicz, Życiorysy 1945-1956, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2008, ss. 393 (Grzegorz Strauchold, Wrocław) Ryszard Tomkiewicz, Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007, ss. 210 (Mirosław Golon, Toruń)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł