Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(261)
praca zbiorowa
2008
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.8 cm
0.27 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIALY Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Zakłady opiekuńcze i lecznicze w Karolewie (powiat kętrzyński) w latach 1882-1945 Cezary Kardasz (Toruń), Rynek kupna renty w Elblągu w latach 1361-1417 Anna Mikołajewska (Toruń) „O pochodzeniu i o dziejach Polaków" - Marcin Kromer o dobrych i złych rządach. MISCELLANEA ŹRÓDŁA Grzegorz Białuński (Olsztyn), Nieznany przywilej na Tarławki z 1388 roku. ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI Jerzy Marek Łapo (Węgorzewo), Gruss aus Masuren Polskie publikacje z widokówkami z dawnych Mazur DYSKUSJE I POLEMIKI Jacek Wijaczka (Toruń), Jerzy Kiełbik, Miasta warmińskie w latach 1466-1772, Samorząd, społeczeństwo, gospodarka Jerzy Kiełbik (Olsztyn), W odpowiedzi na recenzję prof. Jacka Wijaczki. RECENZJE I OMÓWIENIA Pogranicza Przestrzeń kulturowa, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007, ss. 240 (Tomasz Chrzanowski, Olsztyn) Stanisław Achremczyk, Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne, Olsztyn 2008, ss. 350 (Marek Sidor, Suwałki) Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, pod red. Wojciecha Polaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 472 (Jerzy Kiełbik, Olsztyn). „Ostródzki Przegląd Historyczny", 2005 [druk. 2007), t. 1, pod red. Ryszarda Sajkowskiego, Muzeum w Ostródzie, ss. 311 (Seweryn Szczepański, Iława) KRONIKA NAUKOWA Joanna Szydłowska (Olsztyn), Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur. Sprawozdanie z sesji Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Między Barokiem a Oświeceniem. Staropolski regionalizm. Sprawozdanie z konferencji Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Edmund Wojnowski (Olsztyn), Sprawozdanie z działalności zespołu Redakcyjnego biuletynu „Obwód Kaliningradzki. przegląd faktów, wydarzeń, opinii” za lata 1994-2007 Agnieszka Obrębska (Olsztyn), Sprawozdanie z III Konferencji Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku z okazji 150 rocznicy urodzin mazurskiego poety Michała Kajki NEKROLOGI Halina Donimirska-Szyrmerowa (18 stycznia 1918-22 października 2008) Joanna Chłosta-Zielonka, Olsztyn)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(296)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Radości i troski dnia codziennego
38.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(295)
15.75 zł
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
praca zbiorowa
Między Barokiem a Oświeceniem Prawo i bezprawie
23.00 zł