Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
2008
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.7 cm
0.25 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Tomasz Chrzanowski (Olsztyn), Prusy w polskiej myśli politycznej lat 1795-1815. Marcin Przegiętka (Toruń), Rywalizacja na pograniczu. Prusy Wschodnie i sąsiednie polskie powiaty województw białostockiego i warszawskiego w drugiej połowie lat 30-tych XX wieku Jan Chłosta (Olsztyn), Związki Kazimierza Nitscha z Warmią i Mazurami Agnieszka Obrębska (Olsztyn), Akcja usuwania książek z bibliotek w województwie olsztyńskim w 1949 roku MISCELLANEA Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Czy na początku XV w istniało krzyżackie prokuratorstwo (komturia?) w Przewłokach? Monika Dąbkowska (Toruń), Joanna Łuczak (Kraków), Neogotycka siedziba szlachecka w Karnitach Wioleta Engler (Elbląg), Planowość i przypadek w nazewnictwie ulic Elbląga ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn), Na marginesie monografii Marka Jana Chodakiewicza „Po zagładzie" Zbigniew Mazur, Kwestia polsko-niemieckiego podręcznika do nauczania historii. Tadeusz Oracki (Gdańsk), Dzieje Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w ujęciu Stanisława Achremczyka Stanisław Achremczyk (Olsztyn), W odpowiedzi profesorowi Tadeuszowi Orackiemu RECENZJE I OMÓWIENIA J. Piskorska, Złotnictwo sakralne na Warmii w okresie baroku, cz. 1-2, Olsztyn 2007, (Danuta Bogdan, Olsztyn) Mariusz Smoliński, Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt. Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 232, Olsztyn 2006, ss. 300, il. 100 (Jerzy Kiełbik, Olsztyn) Ostróda - siedem wieków dziejów miasta, pod red: R. Sajkowskiego, Muzeum w Ostródzie, Ostróda 2005, ss 220 (Seweryn Szczepański, lława) Bronisław Gołębiowski, Przeszłość staje się cieniem. Notatnik październikowy '56, Łomża 2007, ss. 106 (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn) Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich Dziedzictwo kulinarne, praca zbiorowa pod red Stanisława Achremczyka, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 2007, ss. 112 (Marcin Wakar, Olsztyn) Anna Górska-Klepacka, SB na tropach Solidarności (działania MO i SB w latach 1980-1990 przeciwko opozycji Regionu Warmińsko-Mazurskiego na podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Wyd. Stowarzyszenie „Pro Patria”, Olsztyn 2007, ss.388 (Karol Sacewicz, Olsztyn) NEKROLOG Brigitte Poschmann (18 III 1932 - 12 II 2008) (Teresa Borawska, Toruń)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(270)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(270)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł