Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
2010
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.8 cm
0.25 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Grzegorz Białuński (Olsztyn), Ysegups - „maior rex Galindiae”. Radosław Gross (Olsztyn), Formowanie Powszechnej Organizacji Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego w 1948 roku pola średniowiecznej Grzegorz Świderski (Olsztyn), Historia badań archeologicznych bitwy pod Grunwaldem Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Film ,,Krzyżacy" Aleksandra Forda MISCELLANEA Sławomir Wadyl (Toruń), Niektóre elementy wyobrażeń religijnych Prusów i ich trwanie w czasach krzyżackich Seweryn Szczepański (Iława), Góra zamkowa" w Starym Dzierzgoniu w świetle średniowiecznych dokumentów, tradycji i badań archeologicznych Iwona Maciejewska (Bydgoszcz), Warmia na mapie urodzin ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego do 1795 roku Anna Ambrochowicz (Olsztyn), Polska służba konsularna w Prusach Wschodnich wobec problemu przynależności państwowej byłych kolonistów niemieckich z Wołynia w okresie międzywojennym Jan Chłosta (Olsztyn), Związki Mieczysława Orłowicza z Warmią i Mazurami RECENZJE I OMÓWIENIA Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Jana Szembeka podkanclerzego i kanclerza wielkiego koronnego z lat 1711-1728, w opracowaniu A. Perłakowskiego, Kraków 2000 (Danuta Bogdan, Olsztyn) Andreas Kossert, Kalte Heimat: Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, Siedler, München 2008, ss. 431 (Jacek Antoniewicz, Olsztyn) Rada Miejska w Elblągu I kadencji 1990-1994. U źródeł społeczeństwa obywatelskiego, pod red. Janusza Hochleitnera, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg 2009, ss. 166 (Krzysztof Sidorkiewicz, Olsztyn)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(270)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(270)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł