Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(270)
praca zbiorowa
2010
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIALY Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Spory i konflikty szlachty malborskiej w drugiej połowie XVII wieku Grzegorz Jasiński (Olsztyn) „Grupa autochtonów o profaszystowskim nastawieniu, zostanie pozbawiona kierowniczego czynnika...". Okoliczności aresztowania księdza Jerzego Sachsa, Emila Leyka i Waltera Późnego w 1950 roku MISCELLANEA Alicja Dobrosielska (Olsztyn), Pamięć i tożsamość - Prusowie wobec zmiany kulturowej Janusz Pawłowski (Olsztyn), Demografia Warmii i Mazur. Stan i potrzeby badawcze ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI Tadeusz Oracki (Gdańsk), Przeciw współczesnej rehabilitacji Marcina Gerssa RECENZJE I OMÓWIENIA Bożena Domagała, Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009 (Karolina Wiśniewska, Warszawa) Bohdan Jerzy Koziełło-Poklewski, Od Wersalu do Poczdamu - studia i materiały, wyd. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne,,Pojezierze", Olsztyn 2010, ss. 244 (Janusz Pawłowski, Olsztyn) Tomáš Vanča, Der Schulkrieg 1870-1901. Der Humanismus-Realismus-Streit im höheren Schulwesen Preußens am Ende des 19. Jahrhunderts - Eine Einführung, Wissen- schaftlicher Verlag, Berlin 2006, ss. 121 (Tomasz Chrzanowski, Olsztyn) NEKROLOGI Stanisław Achremczyk, Ksiądz profesor Alojzy Szore (1935-2010) Bibliografia prac księdza profesora Alojzego Szorca, oprac. Irena Makarczyk Janusz Jasiński, Ksiądz Alojzy Szorc - współtwórca historycznego środowiska hozjańskiego i ogólnoolsztyńskiego. Jadwiga Ambrozja Kalinowska, In memoriam księdza profesora dr. hab. Alojzego Szorca z lat 1975-2008

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł