Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(279)
praca zbiorowa
2013
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.31 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Wacław Kulczykowski (Gdańsk), Studnie zamkowe na terenie państwa krzyżackiego w Prusach Seweryn Szczepański (Iława), „Chomor Sancti Adalberti" (1249) a możliwości lokalizacji terenowej wybranych kościołów Pomezanii Robert Syrwid (Olsztyn), Ignacy Rowicki (1888-1963) - działacz społeczny, nauczyciel i poseł (w 125. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci) Mathias Wagner (Bielefeld), Die aussiedlung der deutschen bevölkerung aus Bevölkerung aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Anmerkungen aus sozialwissenschaftli- cher Perspektive mit historischer Distanz Streszczenie Jacek Poniedziałek (Olsztyn), Dziedzictwo historyczne i kulturowe Warmii jako zasób rozwoju regionu. Neoregionalizm stowarzyszenia „Dom Warmiński” MISCELLANEA Żaneta Bonczkowska, Konflikt krzyżackiego zwierzchnika mennicy toruńskiej Jana von Lichtenstein z mieszczanami Starego i Nowego Miasta Torunia na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XV wieku DYSKUSJE I POLEMIKI Danuta Bogdan (Olsztyn), Czy potrzebne jest opracowanie nowej kompleksowej instrukcji wydawniczej dla edycji nowożytnych źródeł historycznych (na marginesie tomu 1 „Studiów edytorskich”)? RECENZJE I OMÓWIENIA Almut Bues, Die Apologien Herzog Albrechts, Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, Band 20, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2009, ss. 373 (Janusz Małłek, Toruń) Mirosław Ossowski, Literatura powrotów - powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2011. s. 374 (Jan Chłosta, Olsztyn) Prusowie i Krzyżacy w mrokach tajemnic, pod red. T. Sowińskiego, Olsztyn 2012, ss. 264 (Rafał Borkowski, Olsztyn) Ponad hafem wicher wyje... Studia o Wincentym Polu, pod red. N. Kasparka, A. Korytki, Olsztyn 2011, Wydawca PTH w Olsztynie, ss. 184 (Władysław Zajewski, Gdańsk)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł