Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(280)
praca zbiorowa
2013
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.5 cm
0.45 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Maciej Dorna (Poznań), Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a Krzyżakami ze stycznia 1230 r. Barbara Krysztopa-Czupryńska (Olsztyn), Malbork w osiemnastowiecznych publikacjach brytyjskich Marek Jodkowski (Olsztyn), Troska o ewangelickie budynki kościelne w Pieniężnie w XIX i pierwszej połowie XX wieku Janusz Jasiński (Olsztyn), Jan Wróblewski - organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach. Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Kościoły i wyznania niekatolickie w województwie olsztyńskim w latach 1965 i 1966 w świetle sprawozdania Służby Bezpieczeństwa COPERNICANA Danuta Bogdan (Olsztyn), Warmińska ordynacja krajowa ,,Landesordnung" z 1526 roku i kwestia udziału w jej redakcji Mikołaja Kopernika Teresa Borawska (Toruń), Prawnicy w otoczeniu Mikołaja Kopernika bp Jacek Jezierski (Olsztyn), Trudności w kościelnej akceptacji myśli Kopernika Anna Skolimowska (Warszawa), Mikołaj Kopernik i Jan Dantyszek - nowe źródła, nowe interpretacje Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Wodociągi miejskie na Warmii w czasach Kopernika MISCELLANEA Robert Klimek (Olsztyn), O Świętym Kamieniu spod Tolkmicka, zamku Naito i krwawych walkach olbrzymów- czyli ile prawdy o Prusach można znaleźć w legendach Małgorzata Strzyżewska, Małgorzata Strzyżewska (Olsztyn), Muzeum Dom ,,Gazety Olsztyńskiej" w latach 1992-2012 DYSKUSJE I POLEMIKI Alicja Dobrosielska (Olsztyn), Przemiany Prus pogańskich - możliwości poznawcze. Uwagi na marginesie książki D. A. Sikorskiego, ,,Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej)", Olsztyn 2010, ss. 356 RECENZJA I OMÓWIENIA Rafał Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ss. 608 KRONIKA NAUKOWA Magdalena Kołodzińska (Olsztyn), Kształtowanie się kultur pamięci miast na obszarach wielokulturowych (analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy po II wojnie światowej). Międzynarodowe warsztaty metodologiczne 24-27 styczeń 2012 r. Andrzej Korytko (Olsztyn), Polko-ukraińska współpraca naukowa na przykładzie działań olsztyńskiego środowiska historycznego NEKROLOGI prof. dr hab. Teresa M. Kulak (Wrocław), prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn), Profesor Wojciech Stanisław Wrzesiński (6 października 1934 - 2 lipca 2013) dr Jerzy Sikorski (Olsztyn), Dokąd idziesz Wojtusiu prof. dr hab. Janusz Jasiński (Olsztyn), Wojciech Wrzesiński (1934-2013). Wspomnienia poważne i mniej poważne

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł