Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(282)
praca zbiorowa
2013
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.3 cm
0.4 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Grzegorz Białuński (Olsztyn), O początkach zamku w Olsztynie Piotr Sztachelski (Olsztyn), Orzecznistwo Olsztyńskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w świetle zachowanych akt (1950-1954) COPERNICANA Janusz Mallek (Toruń), Nowa książka o Koperniku. MISCELLANEA Sławomir Karp (Podkowa Leśna), Dymitr Karp (ok. 1560-1621), podwojewodzi wileński. Nota biograficzna Justyna Lijka (Malbork), Krajobraz po wielkiej wodzie. O zapomnianych widokach Górek pod Gdańskiem Johanna Carla Schultza z 1840 roku Szymon Waszkiewicz (Olsztyn), Emigracja i przemyt na pograniczu polsko-niemieckim na Suwalszczyźnie w okresie międzywojennym. Przyczynek do badań ŹRÓDŁA Robert Syrwid (Olsztyn), Starostowie i wicestarostowie Okręgu Mazurskiego w charakterystykach naczelnika Wydziału Inspekcji Starostw Urzędu Pełnomocnika Rządu RP Zygmunta Walewicza z 16 października 1945 roku RECENZJE I OMÓWIENIA Bogumił Kuźniewski, Adam Suchowiecki, Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2013, ss.158 (Rys Tomkiewicz, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Zbigniew Puchajda, Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie za lata 2009-2013 Danuta Bogdan (Olsztyn), Obchody Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 roku Tadeusz Baryła (Olsztyn), Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł