Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(275)
praca zbiorowa
2012
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.1 cm
0.37 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Janusz Jasiński (Olsztyn), Z dziejów nieistniejącego kościoła Świętego Krzyża na przedmieściu Olsztyna Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyńskim przed wyborami do sejmu w 1952 roku Krzysztof Tarka (Opole), Działania Służby Bezpieczeństwa wobec księdza Ignacego Dziermejki - duszpasterza Litwinów w Polsce Владимир И. Кулаков, ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ І ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н.Э. В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946-2010 ГГ. Streszczenie Bożena Domagała (Olsztyn), Człowiek i terytorium. Prusy Wschodnie w koncepcjach historyków i socjologów (na przykładzie Roberta Traby „Wschodniopruskość” i Andrzeja Saksona „Od Kłajpedy do Olsztyna") MISCELLANEA Janusz Hochleitner (Olsztyn), Elblążanie wobec udziału wojska w tłumieniu wystąpień robotniczych w grudniu 1970 roku RECENZJE I OMÓWIENIA Grischa Vercamer, Siedlungs-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte der Komturei Königsberg in Preußen (13.-16. Jahrhundert), N. G. Elwert Verlag, Marburg 2010, ss. 656, 17 map w załączniku i na płycie CD (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Marcin Płotek, Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945-1946, Dąbrówno 2011, ss. 312, seria: Moja Biblioteka Mazurska nr 19, wyd. Oficyna Retman (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn) Bohdan Łukaszewicz, Życiorysy. Ukraińcy z operacji. Wisla" represjonowani na Warmi i Mazurach w latach 1947-1956. Materialy biograficzne, Olsztyn 2009, ss. 320 (Bożena Domagała, Olsztyn) NEKROLOGI Władysław Ogrodziński 1918-2012 (Stanisław Achremczyk (Olsztyn) Izabela Lewandowska (Olsztyn), Władysław Ogrodziński - przyczynek do biografii.

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł