Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(276)
praca zbiorowa
2012
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.2 cm
0.35 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Rafał Kubicki (Gdańsk), Dominikanie w Nordenborku i Gierdawach w XV - początkach XVI wieku Alicja Dobrosielska (Olsztyn), Pieczęcie i herb miasta Sępopola Artur Jendrzejewski (Gdańsk), Niemieckie organizacje cywilno-wojskowe w Prusach wschodnich w latach dwudziestych XX wieku w świetle dokumentów gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego Grzegorz Jasiński (Olsztyn), Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyńskim przed wyborami do sejmu w 1952 roku Joanna Chłosta-Zielonka (Olsztyn), O tożsamości mieszkańców ziem porzuconych w prozie po roku 1989 MISCELLANEA Marcin Sumowski (Toruń), Prepozyci toruńskiego kościoła i szpitala św. Jerzego w średniowieczu Justyna Bąk (Wrocław), Diabeł we wczesnonowożytnym folklorze warmińsko-mazurskim na tle staropolskiej demonologii ludowej Robert Syrwid (Olsztyn), „Ambasadorka Watykanu", czyli Cecylii Vetulani potyczki z władzą ludową. Nieznany list do Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z 1955 roku RECENZJE I OMÓWIENIA Julia Możdżeń, Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach w świetle kroniki Szymona Grunaua, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2010, ss. 206 (Joanna Wyżlic, Olsztyn) Relinde Meiwes, Von Ostpreußen in die Welt. Die Geschichte der ermländischen Katharinenschwestern (1772-1914), Paderborn 2011, ss. 263 (Wojciech Zawadzki, Elbląg) Radosław Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, Zielona Góra 2010, ss. 310 (Anna Bujko, Olsztyn) Zenon Romanow, Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945-1975, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2010, ss. 284 (Jan Chłosta, Olsztyn) NEKROLOGI Marian Biskup (1922-2012) (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Odszedł warmiński profesor Ulrich Fox (1937-2012) (Janusz Jasiński, Olsztyn)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł