Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(278)
praca zbiorowa
2012
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.1 cm
0.34 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Jacek Kowalkowski (Poznań), Testament Andrzeja Batorego z 1599 roku Jerzy Przeracki (Olsztyn), Artyści i rzemieślnicy działający w Reszlu w XVI-XVIII wieku (rzeźbiarze, stolarze, malarze, złotnicy, odlewnicy dzwonów i organmistrzowie) MISCELLANEA Radosław Krajniak (Toruń), Martin von Linow - kariera duchownego krzyżackiego z przełomu XIV i XV wieku Grzegorz Białuński (Olsztyn), O początkach wsi Dębowiec i okolicy do roku 1525 Marek Jodkowski (Olsztyn), Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku Michał Tetkowski (Olsztyn), Działania administracji wyznaniowej województwa olsztyńskiego wobec ks. Jana Jestadta w świetle materiałów źródłowych Archiwum Państwowego w Olsztynie Janusz Jasiński (Olsztyn), O Michale Kajce częściowo autopoprawka ŹRÓDŁA Irena Makarczyk (Olsztyn), Regulamin Alumnatu Papieskiego w Braniewie z 29 września 1791 roku RECENZJE I OMÓWIENIA Maria Donimirska, Bóg dał nam czas próby. Wspomnienia z lat 1918-1935, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Lubiński, Biblioteka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej, t. 9, Sztum 2012, ss. 126+ 17 fotografii (Jan Chłosta, Olsztyn) Ryszard Tomkiewicz, Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, ss. 308 (Dariusz Radziwiłłowicz, Olsztyn) Witold Gieszczyński, Od narodzin „Solidarności" do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany spoleczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980-1989), Olsztyn 2011, ss. 547, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn) LISTY DO REDAKCJI Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn), Szanowny Panie Redaktorze NEKROLOGI Bartosz Kontny (Warszawa), Profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn (1931-2012)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł