Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(271)
praca zbiorowa
2011
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.1 cm
0.34 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Grzegorz Białuński (Olsztyn), Ród herbu Kot Morski (XIII-XV wiek) Paweł Kawiński (Gdańsk), Staropruskie słownictwo aksjologiczne i sakralne w ujęciu etnolingwistycznym Andrzej Kopiczko (Olsztyn), Parafii w Mikolaja we Fromborku w świetle protokołu powizytacyjnego z 1797 roku MISCELLANEA Radosław Krajniak (Toruń), Imiona przedstawicieli duchowieństwa pruskich kapitul katedralnych w średniowieczu. Próba wykorzystania materiału onomastycznego do badań nad kultem świętych Janusz Jasiński (Olsztyn), Franciszek Schnarbach - nauczyciel szkół polskich. Kilka sprostowań i uzupełnień ŹRÓDŁA Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Spis uchodźców z Wielkiego Księstwa Litewskiego w Prusach Książęcych w latach 1655-1656 w zbiorach Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie RECENZJE I OMÓWIENIA Dominik Krysiak, Ewangelicy w Mikołajkach. Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007, Oficyna Retman, Dąbrówno 2010, ss. 254, il. (Jarosław Kłaczkow, Toruń) Johannes Goedeke, Ich durfte überleben, Pisane mi było przeżyć, wydanie dwujęzyczne, C&przekład polski: Alicja Kędzierska i Kinga Sokołowska, Düsseldorf 2010, ss. 272 (Jan Chłosta, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Jan Chłosta (Olsztyn), Odsłonięcie tablicy ku czci Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Starym Ratuszu w Olsztynie

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł