Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(272)
praca zbiorowa
2011
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.3 cm
0.4 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
SPIS TREŚCI ARTYKUŁY I MATERIAŁY Slawomir Jóźwiak (Toruń), Janusz Trupinda (Gdańsk), Uwagi na temat sposobu wznoszenia murowanych zamków krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w końcu XIV - pierwszej połowie XV wieku Tomasz Chrzanowski (Olsztyn), ,,Stipendium Masovianum" w Królewskim Gimnazjum w Ełku w drugiej połowie XIX wieku (1858-1914) Anna Bujko (Olsztyn), Stan sanitarno-epidemiczny na Warmii i Mazurach w latach 1945-1950. Wybrane zagadnienia MISCELLANEA Marek M. Pacholec (Olsztyn), Pruskie rytuały uśmiercania - wstęp do badań Agnieszka Michno (Olsztyn), Wielkoksiążęcy zarządcy litewskiego Merecza od schylu XV do początku XVII wieku Tadeusz Oracki (Gdańsk), Działacze Warmii i Mazur odznaczeni Krzyżem i Medalem Niepodległości (1932-1938) ŹRÓDŁA Irena Makarczyk (Olsztyn), Dokumentacja procesu informacyjnego Wacława Leszczyńskiego z 1644 roku. Przyczynek do poznania procedur nominacji biskupich w Rzeczypospolitej DYSKUSJE I POLEMIKI Jerzy Przeracki (Olsztyn), O znaczeniu ksiąg metrykalnych dla badań nad nazwiskami mieszkańców nowożytnej Warmii (na marginesie książki Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej) RECENZJE I OMÓWIENIA Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku, wstęp Jerzy Kiełbik, tłum. Magdalena I. Sacha, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 253, Olsz- tyn [b.r.w.], ss. LII+96 (Adam Perłakowski, Kraków) Izabela Lewandowska, Anita Romulewicz, Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmiii Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn 2010 (Jarosław Kłaczkow, Toruń)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł