Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(273)
praca zbiorowa
2011
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Jerzy Przeracki (Olsztyn), Artyści działający na Warmii w XVIII wieku (Krzysztof Peucker, Jan Chrystian Schmidt, Chrystian Bernard Schmidt, Krzysztof Sand, Jan Witt, Jan Ignacy Witt, Jan Antoni Frey, Piotr Andrzej Kolberg i Józef Joachim Korzeniewski) Marcin Sumowski (Olsztyn), Jan Marienau biskup chełmiński (1416-1457) Joanna Szydłowska (Olsztyn), Od Kutza do Smarzowskiego. Film fabularny jako medium wiedzy o Ziemiach Zachodnich i Północnych MISCELLANEA Robert Klimek (Olsztyn), Próba ustalenia likalizacji zamku Rungenbrust (1360) Seweryn Szczepański (Olsztyn), Campus Schinewite a trwałość pruskiego pogranicza. Fragment z dziejów osadnictwa południowej Pomezanii ŹRÓDŁA Danuta Bogdan (Olsztyn), Testament burmistrza lidzbarskiego Hansa Marggrode i jego żony Anny 1517/1535 DYSKUSJE I POLEMIKI Dariusz Rolnik (Olsztyn), Polskie „elity intelektualne" przełomu XVIII i XIX wieku Tadeusz Oracki (Gdańsk), O nowym plagiacie w dziejach ziem polskich trzech zaborów. Uwagi na kanwie pracy Tomasza Chrzanowskiego, „Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795-1830" RECENZJE I OMÓWIENIA Bożena Beba, Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach, Rozprawy i Materialy Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 242, Olsztyn 2008, ss. 155, 87 ilustracji barwnych (Jerzy M. Lapo, Węgorzewo) Marek Franciszek Jagodziński, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Elbląg 2010, ss. 216 (Krzysztof Wróblewski, Warszawa)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł