Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(274)
praca zbiorowa
2011
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1.1 cm
0.34 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Grzegorz Białuński (Olsztyn), Zabiegi mieszkańców Giżycka o przywilej lokacyjny miasta i jego treść (1579-1612) Andrzej Kopiczko (Olsztyn), Przyczynek do historii obchodów jubileuszu czterechsetlecia śmierci Mikołaja Kopernika w Prusach Wschodnich Janusz Gołota (Olsztyn), Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu odbudowy Kraju i Stolicy w Olsztynie (1946-1966) MISCELLANEA Robert Klimek (Olsztyn), W poszukiwaniu zamku Georgenburg (1259) Żaneta Bonczkowska (Toruń), Relacja o konflikcie zwierzchnika mennicy toruńskiej Jana von Lichtenstein z Zygfrydem Schade z 1449 roku. Przyczynek do stosunków między mieszczaństwem a urzędnikami krzyżackimi w połowie XV wieku Zbigniew Chojnowski (Olsztyn), Plagiaty, przedruki, zapożyczenia-ustalenia bibliograficzno-tekstowe (ze studiów nad piśmiennictwem mazurskim) Józef Malinowski (Poznań), Działalność Stefana Dąbrowskiego w związku z plebiscytami na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku Jan Chłosta (Olsztyn), Działalność Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach ŹRÓDŁA Jerzy Przeracki (Olsztyn), Spis mieszkańców Bisztynka z 6 grudnia 1660 roku. zubożałych po „potopie" szwedzkim Danuta Bogdan (Olsztyn), Ordynacje warmińskiego wójta krajowego Franciszka Krzysztofa de Bellegarde Podgurskiego dla Jezioran i Ornety z 1746 roku RECENZJE I OMÓWIENIA Marek Radoch, Walki zakonu krzyżackiego o Zmudź od połowy XIII w. do 1411 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011, ss. 377 (Robert Klimek, Olsztyn) Warmińska Kapitula Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, praca zbiorowa pod red. A. Kopiczko, J. Jezierskiego, Z. Żywicy, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Olsztyn 2010, ss. 556 (Jerzy Kiełbik, Olsztyn) Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Agencja WIT, Olsztyn 2010, ss. 247 (Maria Bieniek, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Joanna Szydłowska (Olsztyn), „Ostpreussen ohne legende”. Sprawozdanie z między- narodowego seminarium. Academia Baltica-Akademie im Ostseeraum Lübeck Irena Makarczyk (Olsztyn), Pracownia Naukowa im. Ks. Prof. Dr. Hab. Alojzego Szorca Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Sprawozdanie z wręczenia Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł