Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(256)
praca zbiorowa
2007
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski (Białystok), Grodzisko Święta Góra" w Staświnach w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Archeologia archiwalna i nowa Danuta Bogdan (Olsztyn), Granice tolerancji nurtów reformacyjnych na katolickiej Warmii w XVI wieku Dominik Krysiak (Olsztyn), Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach. Historia powstania oraz zbiory MISCELLANEA Joanna Szydłowska (Olsztyn), Stary(?) temat w nowych dekoracjach. Alternatywne wizje Ziem Odzyskanych w prozie Igora Newerlego i Marka Domańskiego ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Łukasz Paweł Fafiński (Olsztyn), Podróże w Prusach w świetle pracy Andrzeja Gąsiorowskiego, Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466-1939 Zbigniew Kudrzycki (Szczytno), Kilka uwag do recenzji Jerzego Kijowskiego RECENZJE I OMÓWIENIA W kręgu cenzorów olsztyńskich, t. 1: Prasa i Ekspozytura Polskiego Radia w Olsztynie w oczach cenzorów olsztyńskich 1948-1956, oprac. Zbigniew Anculewicz (Agnieszka Obrębska, Olsztyn) Alina Kardas, Elity władzy w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących (Jerzy Kiełbik, Olsztyn) Rocznik Elbląski. Księga Pamiątkowa 50-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu 1957-2007 (Marek Pacholec, Olsztyn) Ryszard Michalski, Treści społeczne w polskiej prasie pomorskiej 1850-1989. Studium z dziejów komunikacji społecznej na Pomorzu (Magdalena Żmijkowska, Olsztyn) Szesnaście miesięcy wolności - ,,Solidarność" w województwie elbląskim, pod red. Janusza Hochleitnera (Piotr Kardela, Olsztyn) Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, t. 1 (Wiesław Długokęcki, Gdańsk) Peter Englund, Lata wojen, tłum. W. Lygas (Józef Arno Włodarski, Gdańsk)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł