Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(258)
praca zbiorowa
2007
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY Piotr Strzyż (Łódź), Zespół kamiennych kul działowych z zamku w Reszlu Adam Kucharski (Toruń), Prusy Królewskie w świetle wybranych relacji z podróży (1600-1772). Przyczynek do dziejów regionu Danuta Syrwid (Olsztyn), „Gazeta Olsztyńska" (1886-1939). Przyczynek do badań nad stanem zachowania czasopisma w zbiorach polskich i zagranicznych Waldemar Brenda (Pisz), Pogranicze Prus Wschodnich i Polski w działaniach polskiej konspiracji w latach II wojny światowej MISCELLANEA Grzegorz Białuński (Olsztyn), Między Rynem a Szestnem. Czy w Szestnie powstało komturstwo krzyżackie? POLEMIKI Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Warszawa), Jeszcze raz o Rajgrodzie Józef Śliwiński (Olsztyn), Jeszcze raz w sprawie Rajgrodu Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Warszawa), W sprawie wypowiedzi prof. dr. hab. Józefa Śliwińskiego Józef Śliwiński (Olsztyn), W odpowiedzi na replikę dr hab. Elżbiety Kowalczyk-Heyman, prof. UW RECENZJE I OMÓWIENIA Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland, hrsg. von Radosław Bi- skup und Mario Glauert (Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Beiheft 17), Aschendorff Verlag, Münster 2004, ss. 316 (Grzegorz Świderski, Olsztyn) Agnieszka Zielińska-Nowicka, W poszukiwaniu lepszego jutra. Procesy migracyjne miest kańców Torunia w 1. połowie XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006, ss. 192 (Tomasz Chrzanowski, Olsztyn) A. Romanow, ,,Pielgrzym" pelpliński w latach 1869-1920, Gdańsk - Pelplin, wyd. Instytut Kaszubski 2007 ss. 263 (Jan Chłosta, Olsztyn) Sołdaty wojny poswiaszczajetsa..., Bieriega Angrapy, 2005, nr 1, redakcja Igor Jerofiejew, Kaliningrad 2005 (Jerzy M. Łapo, Węgorzewo) Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne. 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Saksona, Poznań 2006, ss. 431 (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn) Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005), pod red. J. Mackiewicz, E. Rogowskiej- Cybulskiej i J. Tredera, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006, ss. 483 (Elżbieta Sobczak Warszawa) Powiat szczycieński. Przeszłość – współczesność, pod red. G. Jasińskiego, Z. Kudrzyckie- go i A. Misiuka, Szczytno 2006, ss. 849 (Jerzy Kiełbik, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Zbigniew Chojnowski (Olsztyn), Sprawozdanie z konferencji „Święte miejsca w literaturze (Olsztyn-Gietrzwałd 26-28 kwietnia 2007 r.) Agnieszka Obrębska (Olsztyn), Sprawozdanie z Jubileuszu 50-lecia Komunikatów Mazursko-Warmińskich (1957-2007) Dominik Krysiak (Olsztyn), Ewangeliccy duchowni i parafianie. Powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 130 lat kościoła ewangelickiego pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie Andrzej korytko (Olsztyn), Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie za lata 2004-2006 Małgorzata Sztąberska (Olsztyn), II ogólnopolska sesja Pogranicza. Przestrzeń kulturowa. Pisz, 14-15 września 2007 r. Sprawozdanie

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł