Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(251)
praca zbiorowa
2006
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17x24x1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIAŁY Anna Marciniak-Kajzer (Łódź), Późnośredniowieczny dwór rycerski w Leszczu. Przyczynek do dyskusji na temat funkcji niektórych siedzib możnowładczych Danuta Bogdan (Olsztyn), Procesy o czary na Warmii w XVI wieku Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Kurlandzka kampania wojsk brandenburskich pod ko- menda Bogusława Radziwiłła. Projekty i realizacja 1658-1659 Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Stanisław Leszczyński w Prusach Królewskich i w Prusach Książęcych Aldona Prašmantaitė (Olsztyn), Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym między lojalizmem a patriotyzmem Jurij Kostiaszow (Kaliningrad), Prusy Wschodnie w oczach Rosjan MISCELANEA Wojciech Piasek (Toruń), Karola Górskiego koncepcja społecznych podstaw kultury: „koinologi” i „interpretacja transcendentna historii” Monika Hrynkiewicz (Olsztyn), Księgozbiór i spuścizna Michała Kajki w zbiorach Biblioteki Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie RECENZJE i OMÓWIENIA Irena Makarczyk, Tomasz Ujejski (1612-1689), biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita (Danuta Bogdan) Gustaw Gizewiusz, Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym prowincji pruskiej, przeł. E. Martuszewski (Łukasz P. Fafiński) Zbigniew Kudrzycki, Dzieje Rozóg. Pogranicze mazursko-kurpiowskie w XVII-XX wieku, (Jerzy Kijowski) KRONIKA NAUKOWA Marcin Wakar (Olsztyn), II Kiermasz Książki w Olsztynie. Sprawozdanie.. Małgorzata Sztaberska (Olsztyn), VII olsztyńska konferencja naukowa, Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego". Mrągowo, 22-24 VI 2006 r. Sprawozdanie Janusz Cygański, Sprawozdanie z sesji „Susz. Z dziejów miasta i okolic" NEKROLOG Antoni Tadeusz Swat, 16 luty 1936-3 maja 2005 r. (Jan Chłosta)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł