Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(252)
praca zbiorowa
2006
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 1 cm
0.3 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY I MATERIALY Justyna Prusinowska (Poznań), Od Romowe do świętej góry. Wędrówki motywu świątyni pruskiej w literaturach bałtyckich Waldemar Rozynkowski (Toruń), Święci na pograniczu - o świętych w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach Anna Kołodziejczyk (Olsztyn), Kompleksy leśne na pograniczu mazowiecko-krzyżacko-litewskim od XV do połowy XVI w. Lasy włości rajgrodzkiej i goniądzkiej Grzegorz Białuński (Olsztyn), Dobra za granicą O pozawarmińskich posiadłościach ziemskich klasztoru w Reszlu w XIV-XVI wieku Jerzy Kielbik (Olsztyn), Współpraca ponad granicą, Kontakty Warmii i Prus Książęcych w XVI wieku Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Spokojne sąsiedztwo? Z dziejów sporów granicznych pomiędzy Prusami Książęcymi a Mazowszem w XVII wieku Robert Kołodziej (Wrocław), W kraju czy za granicą? Pruska podróż Władysława IV z 1939 roku Adam Perlakowski (Kraków), „Sprawa elbląska” w opinii wojewody malborskiego Jana Jerzego Przebendowskiego w latach 1698-1699 Barbara Krysztopa-Czupryńska (Olsztyn), Warunki działalności kupców angielskich w Gdańsku, Elblągu i Królewcu w latach 1579-1673 Filip Wolański (Wrocław), Pogranicza Rzeczypospolitej w świetle osiemnastowiecznych relacji podróżniczych MISCELANEA Irena Makarczyk (Olsztyn), Rzeczypospolitej i Jana Kazimierza dług wobec kapituły warmińskiej z czasów drugiej wojny szwedzkiej ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Janusz Jasiński, (Olsztyn), Chybiona próba rehabilitacji Wehrmachtu RECENZJE I OMÓWIENIA Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek (Józef Borzyszkowski, Gdańsk) Władysław Chojnacki, Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydawanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945 (Zbigniew Anculewicz, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Jerzy Marek Łapo (Węgorzewo), Król Stanisław Leszczyński i jego związki z ziemiami pruskimi. Sprawozdanie z konferencji Jerzy Kiełbik (Olsztyn), Sprawozdanie z jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin ks. prof. Alojzego Szorca

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł