Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(253)
praca zbiorowa
2006
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.7 cm
0.24 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIALY Adam Szweda (Toruń), Trudna codzienność pogranicza w świetle korespondencji urzędników polskich i krzyżackich z lat 1414-1419 Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Sejm krajowy Prus Książęcych w XVI-XVII wieku Piotr J. Starzyk (Kielce), Rodzina Rogallich z Jezioran i kariery jej przedstawicieli w latach 1655-1772 Janusz Hochleitner (Olsztyn), Pobożność ludowa na Warmii a kult świętych Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Studenci Olsztyna wobec wydarzeń na Węgrzech oraz prze- mian w Polsce jesienią 1956 roku MISCELANEA Robert Syrwid (Olsztyn), Protokół inspekcji powiatu olsztyńskiego w 1945 roku Adam Płoski (Olsztyn), Pozycja Lidzbark. Polowe schrony bojowe Armii Polskiej z 1939 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Zbigniew Mazur, Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005) (Edmund Wojnowski, Olsztyn) RECENZJE I OMÓWIENIA Janusz Hochleitner, Kapliczki Warmii południowej. Przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji, (Szymon Drej, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Janusz Jasiński (Olsztyn), Wystawa w Olsztynie o zbrodniach Wehrmachtu w Polsce w 1939 roku Grzegorz Świderski (Olsztyn), Sprawozdanie z konferencji naukowej, Pogranicza" Małgorzata Sztaberska (Olsztyn), XI konferencja Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Samorząd ziem pruskich: organizacja i funkcjonowanie", Olsztynek, 25 października 2006 r. Sprawozdanie

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł