Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 4(254)
praca zbiorowa
2006
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.7 cm
0.25 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY Marek Radoch (Olsztyn), Wydatki wielkiego mistrza Konrada von Jungingen na zdobycie Żmudzi w latach 1398-1401 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) Rafał Mirosław Zasański (Jonkowo), Bractwo świętego Rocha w parafii Jonkowo. Przyczynek do działalności religijno-społecznej kościoła katolickiego na Warmii w XVIII wieku Janusz Jasiński (Olsztyn), Trzej historycy warmińscy II połowy XIX wieku (Anton Eichorn, Franz Hipler, Karol Emilian Sieniawski) o dawnej tożsamości warmińskiej Ryszard Tomkiewicz, „Pogranicze" po 1945 r. Nowa rzeczywistość. Stare problemy MISCELLANEA Adam Górnicki, Janusz Hochleitner, Sytuacja ekonomiczna parafii św. Wojciecha w Elblągu w 1919 roku w świetle wydatków finansowych RECENZJE I OMÓWIENIA Andrzej Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243-1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo - wierni, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2006, ss. 286+3 mapy (Maciej Dorna, Poznań) Kollaboration in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert, hrsg. von Joachim Tauber, Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 1, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006, ss. 480 (Łukasz P. Fafiński, Olsztyn) Krystian Soliński, Harcerska konspiracja. Geneza, powstanie i działalność Harcerskiej Organizacji Podziemnej Iskra". 1949-1950, Olsztyn 2006, ss. 202 (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn)

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł