Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(243)
praca zbiorowa
2004
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.7 cm
0.24 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIALY Grzegorz Białuński (Olsztyn), Pruskie związki terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny w XIII wieku Anna Żeglińska (Olsztyn), Archiwalia i stan badań nad historią rodu Finckensteinów Sławomir Augusiewicz (Olsztyn), Skład i liczebność armii w Prusach Książęcych w latach 1656-1660 Egon Freitag (Weimar), „Komu wiele dano, ten ma i więcej do zdziałania". Herder w Weimarze Zbigniew Chojnowski (Olsztyn), Pseudonimy poetów i pisarzy Warmii i Mazur jako zabawa i gra z tożsamością. ŹRÓDŁA Marek Radoch (Olsztyn), Wspieranie ubogich przez wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) ARTYKUŁY RECENZYJNE Zenona Rondomańska (Olsztyn), Pieśni i muzyka ludowa Warmii i Mazur Joanna Szydłowska (Olsztyn), Wspomnienia o dawnej i niedawnej przeszłości. RECENZJE i OMÓWIENIA Izabela Bogdan, Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu (Zenona Rondomańska, Olsztyn) Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1521-1621. Źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich, zebrał i opracował ks. Alojzy Szorc (Irena Makarczyk, Olsztyn) Andrzej Kamieński, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne (Sławomir Augusiewicz, Olsztyn) Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, red. Hans-Jürgen Karp, Robert Traba (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn) KRONIKA NAUKOWA Hubert Balicki (Toruń), W setną rocznicę urodzin prof. Karola Górskiego Edmund Wojnowski (Olsztyn), Biuletyn Obwód Kaliningradzki" w 2003 roku.

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł