Strona wymaga przeglądarki internetowej obsługującej Javascript. This site requires Javascript.
Biuletyn Informacji Publicznej IPKomunikaty Mazursko-Warmińskie
Zdjęcie Główne
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(244)
praca zbiorowa
2004
polski
ISSN 0023-3196
miękka
17 x 24 x 0.9 cm
0.27 kg
15.75 zł
Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej.
ARTYKUŁY i MATERIAŁY Grzegorz Białuński (Olsztyn), Czy Prusy Książęce były krajem tolerancyjnym? Przypadek braci czeskich Zygmunt Szultka (Słupsk), Dynamika rozwoju zaludnienia Prus Książęcych (Wschodnich) w XVIII wieku Andrzej Piątkowski (Toruń), Z dziejów Wschodniopruskiej Kolei Południowej. Magistrala zbożowa Pilawa-Królewiec-Prostki w latach 1863-1903 Wojciech Skóra (Słupsk), Działalność Ukraińców w Prusach Wschodnich w świetle raportu placówki wywiadu polskiego w Królewcu z 1925 rok Władysław Ogrodziński (Olsztyn), Źródła rękopiśmienne polskiej pieśni ludowej z Warmii i Mazur i ich opracowania po 1945 roku ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKI Krzysztof Jankun (Olsztyn), Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego RECENZJE i OMÓWIENIA Rocznik Elbląski, t. 19 (Barbara Klassa, Gdańsk) Elżbieta Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), (Grzegorz Białuński, Olsztyn) Christian Pletzing, Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt. Deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830-1871 (Grzegorz Jasiński, Olsztyn) Alfred Jagucki, Mazurskie dole i niedole, Wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach. (Alfred Czesla, Olsztyn) Józef Szostakowski, Między wolnością a zniewoleniem. Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku (Aleksander Srebrakowski, Wrocław) KRONIKA NAUKOWA Jerzy Kiełbik (Olsztyn), „Znaczenie kultury i nauki we współpracy polsko-kaliningradzkiej". Sprawozdanie z sympozjum Marcin Wakar (Olsztyn), W dwusetną rocznicę śmierci Johanna Gottfrieda Herdera Sprawozdanie z sesji Irena Makarczyk (Olsztyn), Jubileusz pięćsetlecia urodzin biskupa warmińskiego kardynała Stanisława Hozjusza

Podobne Produkty

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 3(269)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 1(267)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(268)
15.75 zł
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
praca zbiorowa
KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE | KWARTALNIK NR 2(260)
15.75 zł